M6 - Prezentacije (osnove)

Lokacije
IT Savjetnici d.o.o.
I. Kršnjavog 25
10000 Zagreb
Tel: 01/4836-054
Fax: 01/ 5496-999
Europska računalna diploma je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja jamči vlasniku poznavanje rada na računalu prema ECDL normi.

Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL). ECDL ima najveću mrežu testnih centara u odnosu na bilo koji drugi računalni certifikat sa više od 20.000 testnih centaram 45.000 ispitivača i više od 18.000.000 milijuna položenih testova.

Opis

Od kandidata se traži da dokaže sposobnost za korištenje prezentacijskih alata na osobnom računalu. Kandidat treba dokazati sposobnost za izvršenje osnovnih operacija kao što su kreiranje, formatiranje i priprema prezentacije za distribuciju i prikaz. Kandidat treba dokazati sposobnost kreiranja prezentacija za različitu ciljanu publiku i različite situacije. Kandidat treba demonstrirati sposobnost korištenja osnovnih operacija sa slikama i grafikonima te različite prezentacijske efekte.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne