Samostalni knjigovođa

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Addenda
Amfiteatarska 2
52100 Pula
Tel: 052/381-656, 098/435-356
Fax: 052/223-503
Brunjakova 14
52100 Pula
Tel: 052/381-656, 098/435-356
Fax: 052/223-503
Program stručnog usavršavanja za zanimanje Samostalni knjigovođa namijenjen je polaznicima koji će uz teoretska znanja i mnogim primjerima iz konkretne prakse naučiti samostalno obavljati računovodstveno-financijske poslove.

Tim znanjem polaznici proširuju mogućnost vlastitog zapošljavanja.

Dobiveni certifikat verificiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, te se može upisati u radnu knjižicu.

U 100 nastavnih sati polaznici moraju biti usavršeni da sigurno i samostalno obavljaju zadaće:

- organiziranje rada u vođenju računovodstveno-financijskih poslova
- vođenje analitičkih evidencija i drugih pomoćnih poslovnih knjiga
- obavljanje poslova sastavljanja knjigovodstvenih isprava, obračuna materijala, robe, plaća i dr.
- upoznavanje s kratkotrajnom imovinom
- kontiranje
- amortizacija
- prihodi, rashodi
- obračun bruto dobitka, porez na dobitak, neto dobitka
- kapital pričuve, dugoročne obveze
- izvanbilančni zapisi
- izvještaji

Uvjeti upisa: U program usavršavanja za samostalnog knjigovođu mogu se upisati polaznici koji su prije toga završili srednju školu.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne