Osnove atletike, gimnastike, tenisa, badmintona, plivanja - VI stupanj

Lokacije
Educarena
(Centar Kaptol) Nova Ves 11
10000 Zagreb
Tel: 01/4669-999
Razvoj motorike, koordinacija ruku i nogu i preciznost, skokovi, ronjenje i izdržljivost u vodi šesti je stupamj Male akademije namjenjen djeci uzrasta od 5,5 - 6,5 godina.

kriteriji za upis djeteta u 6. stupanj programa Male akademije:

 • dijete uspješno savladava poligon sastavljen od elemenata košarke, rukometa i odbojke.
 • dijete pliva na prsima 15m, održava se u dubokoj vodi 20 sekundi, skače u duboku vodu na noge i roni u daljinu 4 metra.

ciljevi 6. stupnja

 • usvajanje osnovnih elemenata individualnih sportova u dvorani i u vodi.
 • usmjeravanje djece prema sportovima za koje pokažu najviše afiniteta i potencijala, te psihička i fizička priprema djece za daljnje bavljenje sportom.

sadržaji 6. stupnja

 • vježbe za pravilan rast i razvoj organizma, te razvoj koordinacije, agilnosti, ravnoteže i skočnosti
 • vježbe u parovima za pravilan rast i razvoj na suhom i u vodi
 • vježbe za stopala u parovima
 • metodičke vježbe putem kojih dijete upoznaje i usvaja elemente atletike, gimnastike, tenisa i
  badmintona
 • vježbe za učenje plivačkih tehnika
 • momčadske, kooperativne i štafetne igre u vodi i na suhom, individualna natjecanja
 • jednom tjedno: male sportske igre

ciljana postignuća djeteta na kraju 6. stupnja:

 • dijete ostvaruje motorička dostignuća u skoku u dalj, vis, trčanju preko prepona, sprintu, koordinirano
 • izvodi dio gimnastičkih elemenata te izmjenjuje nekoliko badminton i tenis udaraca s vršnjacima
 • dijete je spremno za nastavak sa sportskim razvojem u klupskom sportu ili rekreativno
 • dijete je usavršilo motoriku u vodi
 • dijete je usvojilo "grubu" formu plivačkih tehnika
 • dijete poznaje odgovore na pitanja o karakteristikama različitih sportova, sportskim natjecanjima, sportskom ponašanju, očuvanju svog zdravlja, dijelovima i ulozi pojedinih dijelova tijela, zdravoj prehrani i higijeni

organizacija:

 • trajanje stupnja - 45 sati: 27 sati u dvorani + 18 sati u bazenu, 3 x tjedno za vrijeme programa u dvorani, 2 x tjedno za vrijeme programa u bazenu
 • trajanje sata u dvorani - 60 min: 45 min u dvorani + 15 min mala učionica
 • trajanje sata u bazenu - 60 min: 15 min na suhom poligonu i malom bazenu + 45 min program u velikom bazenu.
 • broj djece u grupi: 8
 • voditelji: profesor fizičke kulture, asistent kineziološkog ili pedagoškog usmjerenja
 • lokacija: Educarena sportski centar za djecu u Centru Kaptol

posebnosti 6. stupnja:
- usmjeravanje djece

Kroz 5. i 6. stupanj Male akademije dijete će dosada dobro razvijane motoričke vještine usmjeriti ka
uvježbavanju elemenata konkretnih sportova.
Tijekom programa voditelj će promatrati dijete u različitim aktivnostima i prepoznati eventualno naglašenu sklonost prema određenim grupacijama sportova. Voditelj će pratiti da li kod djeteta postoji veća sklonost timskim ili individualnim sportovima, vodenim ili dvoranskim sportovima ili pak naglašen interes i spretnost u jednoj određenoj vrsti sporta.
Temeljem individualnog praćenja djeteta kroz završna dva stupnja, voditelj će na kraju 6. stupnja organizirati individualno savjetovanje roditelja o daljnjem usmjeravanju djeteta u sportsku aktivnost po završetku Male akademije.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne