Porezne olakšice, potpore i poticaji za poduzetnike

Lokacije
Verlag Dashofer d.o.o.
Šubićeva 42/1
10000 Zagreb
Tel: 01/4655-107
Fax: 01/4655-108
Seminar polaznike upoznaje s najnovijim važećim poreznim olakšicama, državnim potporama i poticajima koje mogu iskoristiti svi porezni obveznici poreza na dobit (trgovačka društva ili obrti).

Poseban se osvrt stavlja na obračun poreznih olakšica te porezne i računovodstvne aspekte olašica, potpora i poticaja. Kroz primjere će se pokazati kako se dodatno umanjuje porezna osnovica poreza na dobit (državne potpore za istraživačko razvoje projekte, državne potpore za obrazovanje i izobrazbu i troškovi plaća novih zaposlenika). Navest će se prednosti državnih poticaja ulaganja kao poreznih povlastica, te će se kroz primjer ukazati na specifičnosti ispunjavanja porezne prijave za obveznika poreza na dobit (PD obrasac). U zadnjem dijelu predavanja ukazat će se na specifičnosti poreza po odbitku.

Namjena seminara
Upoznati polaznike sa svim poreznim olakšicama, potporama i poticajima te educirati polaznike kako ih na optimalni način iskoristiti. Kroz praktične primjere će se ukazati na porezni i računovodstveni aspekt takvih olakšica, potpora i poticaja.

Ciljna skupina
Seminar je namjenjen menadžmentu, računovođama, knjigovođama, planerima, analitičarima, revizorima i svim poslovnim ljudima. Cilj svakog uspješnog poduzetnike jest da optimizira dobit pa su mu znanja o mogućnosti korištenje poreznih olakšica, potpora i poticaja mu je od izuzetne važnosti.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: da
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne