Škola stranih jezika

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Osijek
L. Jagera 6
31000 Osijek
Upisi u školu stranih jezika za odrasle polaznike - Francuski

GRUPA UZRAST - odrasli, 72 sata (nastava dva puta tjedno)
INDIVIDUALNI ODRASLI - 50 sati (nastava dva puta tjedno)
Cijena za grupu uzrast 1.328,00 kn (4 x 332,00 kn),popust za plaćanje odjednom
1.208,00 kn.

Cijena za individualne odrasle 4.000,00 kn, za fizičke osobe plativo u 2 obroka.
 

U cijenu nisu uračunati udžbenici. Udžbenici su naručeni u knjižari Algoritam i mogu se kupovati od 10. veljače 2011. Točan naziv udžbenika ćete dobiti pri upisu.

Napomena:
Inicijalno testiranje za sve one koji ne upisuju 1.(početni ) modul provodi se tijekom upisnog roka
do 7. veljače. Prijaviti se možete na broj 212-808 ili osobno u tajništvu škole.

Nakon uspješno položenog ispita na kraju određenog stupnja, a koji se temelji na broju završenih modula, polazniku se izdaje svjedodžba o razini znanja jezika usklađena s razinama određenim Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEF) koji određuje 6 stupnjeva : A1, A2, B1, B2, C1 i C2 kroz 16 modula za engleski jezik. Za njemački i talijanski jezik predviđena su dva stupnja po CEF-u: A1 i A2, odnosno 4 modula. Svjedodžba je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Na kraju svakog modula (semestra) se također polaže završni ispit. Za uspješno položen ispit izdaje se interna diploma Učilišta. Gore navedena cijena tečaja uključuje i završni ispit. Polaznik ima pravo još dva puta polagati ispit, ali je dužan uplatiti 200,00 kn za svaki izlazak.
Polaznik je dužan redovito pohađati nastavu. Ukoliko izostane s više od 20% nastave (14 sati) ne može dobiti potvrdu o pohađanju tečaja. U tom slučaju predavač može odlučiti može li polaznik pristupiti završnom ispitu određenog modula, odnosno stupnja.

Polaznici pri upisu sklapaju ugovor te ispunjavaju upisnicu i prilažu slijedeće dokumente: rodni list, domovnicu i dokaz od stečenoj stručnoj spremi. Uvjet za upis je minimalno završena osnovna škola.

RASPORED i nazivi udžbenika za pojedinu skupinu će biti izvješeni u prizemlju Učilišta od 11. veljače 2011.

Uplata i upisi u tajništvu Škole stranih jezika (potkrovlje) soba br. 2.
Telefon: 212-808.
14.00 - 19.00 (ponedeljak, utorak)

9.00-13.00 (srijeda, četvrtak, petak)

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: ne