Microsoft certifikat - Zagreb
Ukupno: 155
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Pošalji upit za Online oglašavanje
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
Pošalji upit za MOC - 1016: Mastering Enterprise Development Using Microsoft Visual Basic 6
Seminar će naučiti Visual Basic programere, koji trenutno rade na razvoju desktop aplikacija za pristup korporativnim bazama podataka, kako kreirati three-tier klijent/server aplikacije.
Lokacije:
Trajanje:
24 sata
Pošalji upit za MOC - 1298: Mastering Distributed Applications Design Using Microsoft Visual Studio
Seminar stavlja pred polaznike šansu i izazov kreiranja korporativnih aplikacija. Imat će priliku vidjeti kako je kreiranje fleksibilnih i skalabilnih aplikacija u stvari izazovan posao te će naučiti na koji način prepoznati izazov i ugraditi odgovarajući dizajn, alate i tehnologiju.
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
Pošalji upit za MOC - 1303: Mastering Microsoft Visual Basic 6 Fundamentals
Seminar će pružiti polaznicima znanja i vještine potrebne za programiranje desktop aplikacija i pripremit će ih za seminar pod brojem 1013 Mastering Visual Basic 6 Development.
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
Pošalji upit za MOC - 1560: Updating Support Skills from MS Windows NT 4.0 to MS Windows 2000
Seminar je namjenjen profesionalcima na Windows NT 4.0 operativnom sustavu, kako bi ih pripremio za Windows 2000. Seminar je baziran na poslovima koji se redovito rade kod administracije Windows NT mreža, a prilagođen Windows 2000 okruženju.
Lokacije:
Trajanje:
24 sata
Pošalji upit za MOC - 1561: Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure
Seminar upoznava polaznike sa vještinama koje su potrebne kako bi mogli dizajnirati Active Directory u Enterprise okolini. Prezentirane su strategije koje pomažu polaznicima ustanoviti IT potrebe tvrtke, kako bi mogli prilagoditi Active Directory tim potrebama.
Lokacije:
Trajanje:
32 sata
Pošalji upit za MOC - 1562: Designing a MS Windows 2000 Networking Services Infrastructure
Seminar će studente upoznati s dizajniranjem ibnfrastrukture mrežnih servisa. Svaki modul je u stvari rješenje bazirano na potrebama neke fiktivne tvrtke. Neka mrežna rješenja zahtjevaju samo jednu tehnologiju, kao što je npr. DHCP, kako bi mogli koristiti IP adresiranje, dok kod se kod nekih rješenja korisit više tehnologija, kao što su OSPF, RIP, IGMP, kako bi se uspješno implementirao routing paketa.
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
Pošalji upit za MOC - 1572: Implementing and Managing Microsoft Exchange 2000
Namjena seminara je naučiti polaznike instalirati, konfigurirati i administrirati Microsoft Exchange 2000.
Lokacije:
Trajanje:
24 sata
Pošalji upit za MOC - 2028: Basic Administration of Windows 2000
Ovaj seminar omogućava polaznicima stjecanje znanja i vještina neophodnih u radu i administriranju Windows 2000 operativnog sustava u jednodomenskom okruženju. Seminar je prikladan za korisnike koji nemaju iskustva u administraciji.
Lokacije:
Trajanje:
16 sati
Pošalji upit za MOC - 2071: Querying Microsoft SQL Server 2000 with Transact-SQL
Cilj semiara je da polaznici nauče koristiti osnovne transact SQL naredbe query naredbe za Microsoft SQL Server 2000. Namjenjen je SQL Server database administratorima, sistem inženjerima i developerima koji pišu SQL upite.
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
Pošalji upit za MOC - 2072: Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database
Seminar upoznaje polaznike sa instalacijom, konfiguracijom, administracijom i rješavanju problema vezanih u client-server database upravljačkog sistema na Microsoft SQL Server 2000 plaformi.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija