Microsoft certifikat - Zagreb
Ukupno: 155
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Ovaj petodnevni seminar je namjenjen sistem administratorima i inženjerima koji su odgovorni za upravljanje korisničkim accountima i resursima na mreži.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Seminar je namijenjen osobama koje rade ili traže zaposlenje kao sistem administratori koji će imati zadatak upravljanja korisničkim računima i resursima u Microsoft Windows Server 2003 okruženju ili osobama koje su na putu stjecanja certifikata (MCP, MCSA, MCSE...).
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Ovaj petodnevni seminar je namjenjen sistem administratorima i inženjerima koji su odgovorni za upravljanje korisničkim accountima i resursima na mreži.
Lokacija:
Trajanje:
24 sata
Ovaj trodnevni seminar priprema polaznike kako bi efektivno održavali serverske resurse, nadgledali performanse servera i zaštitili podatke na računalima koja rade na jednom od MS Windows 2003 Server operativnih sustava.
Lokacije:
Trajanje:
24 sata
Seminar priprema polaznike kako bi efektivno održavali serverske resurse, nadgledali performanse servera i zaštitili podatke na računalima koja rade na jednom od MS Windows 2003 Server operativnih sustava.
Lokacija:
Trajanje:
24 sata
Ovaj trodnevni seminar priprema polaznike kako bi efektivno održavali serverske resurse, nadgledali performanse servera i zaštitili podatke na računalima koja rade na jednom od MS Windows 2003 Server operativnih sustava.
Lokacija:
Trajanje:
16 sati
Svrha ovog seminara je pružanje znanja i vještina neophodnih za konfiguriranje Windows baziranih računala za rad u Microsoft Windows Server 2003 mrežnoj infrastrukturi.
Lokacija:
Trajanje:
16 sati
Ovaj dvodnevni seminar priprema polaznike kako bi konfigurirali MS Windows bazirana računala za rad u MS Windows 2003 Server mrežnom okruženju.
Lokacije:
Trajanje:
16 sati
Seminar priprema polaznike kako bi konfigurirali MS Windows bazirana računala za rad u MS Windows 2003 Server mrežnom okruženju. Seminar je namjenjen sistem administratorima koji rade ili traže zaposlenje u srednjim i velikim organizacijama.
Lokacija:
Trajanje:
16 sati
Ovaj dvodnevni seminar priprema polaznike kako bi konfigurirali MS Windows bazirana računala za rad u MS Windows 2003 Server mrežnom okruženju.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija