Programiranje
Ukupno: 93
Izaberite grad:    Zagreb   Osijek   Split   Zadar   Rijeka   Karlovac  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
Trajanje:
24 sata
Ovaj seminar polaznika upoznaje s važnim aspektima objektno orjentiranog programiranja, važnosti analize i dizajna kod razvijanja objektno orjentiranih aplikacija. Objektno orjentirani princip razmišljanja prilično se razlikuje od proceduralnog pa je i sam tijek razvijanja aplikacije drugačiji.
Lokacija:
Trajanje:
200 sati
Cilj seminara je osposobiti polaznike za samostalno kreiranje aplikacije.
Lokacija:
Trajanje:
200 sati
Cilj seminara je osposobiti polaznike za samostalno kreiranje aplikacije te isto tako pripremiti ih za daljnje napredovanje i usvajanje srodnih programskih jezika.
Lokacija:
Cilj seminara je predstaviti polazniku programski jezik Java, upoznati ga sa osnovnim mogućnostima koje Java kao portabilni objektno orijentirani jezik nudi, naučiti polaznika razvijati standalone desktop aplikacije.
Lokacije:
Trajanje:
30 sati
QBasic je programski jezik namijenjen početnicima u programiranju. Zbog njegove jednostavnosti vrlo lako ćete stvarati jednostavne aplikacije, baze podataka i igre.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Želite li ući u svijet programiranja? Želite li otkriti skrivene naredbe koje se nalaze u pozadini, a koje upravljaju programom? Sve se ovo najlakše može naučiti uz programski jezik Visual Basic .NET 3.5 koji je najjednostavniji za pisanje i razumijevanje, ali pruža sve napredne mogućnosti trenutno najjačih programskih alata i jezika.
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Cilj i zadatak nastavnog predmeta je upoznati kandidate s osnovnim mogućnostima MS Visual Basic razvojnog okruženja.
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
Visual Basic je aplikacija koja običnom korisniku omogućuje izradu jednostavnih i kompleksnih programa, baza podataka te raznih kontrola u Windows okruženju.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Nakon što ste savladali prve korake, naučite koristiti kontrole koje možete vidjeti u standardnim Windows aplikacijama kao što su TreeView (Windows Explorer), Toolbar (trake s alatima), Status Bar (statusna traka). Približite svoju aplikaciju profesionalno izrađenim programima.
Lokacije:
Trajanje:
30 sati
Većina poslovnih aplikacija koristi baze podataka u koje se pohranjuju podaci o osobama, objektima, pojavama i događajima. Da biste napravili ozbiljniju aplikaciju koja koristi baze podataka koristit ćete se programskim okruženjem OLE DB i objektnim modelom ADO kojima ćete preglednije i lakše manipulirati bazom.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija