Web dizajn
Ukupno: 82
Izaberite grad:    Zagreb   Osijek   Split   Zadar   Varaždin   Rijeka  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
10 sati
HTML je neophodan za razumijevanje prikaza elemenata na web stranici te za izradu kvalitetnih i optimiziranih web stranica. Svaki web dizajner u nekoj fazi izrade web stranica treba izvršiti izmjene unutar samog koda, poput umetanja JavaScript-a i sl.
Lokacije:
Trajanje:
1 dan
U današnjem poslovanju CIO (Chief information officer) je prvenstveno odgovoran za informatičke tehnologije i računalni sustav koji pomažu u ostvarivanju ciljeva poduzeća. Kako informatička tehnologija i sustavi postaju sve važniji dio svake kompanije, CIO postaje ključna osoba u ostvarivanju, ali i formiranju ciljeva poduzeća.
Lokacija:
Trajanje:
200 sati
Cilj seminara je osposobiti polaznike za samostalno kreiranje aplikacije te isto tako pripremiti ih za daljnje napredovanje i usvajanje srodnih programskih jezika.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Javascript je jednostavan programski jezik koji umećemo u HTML dokument da bi uz pomoć njega mogli pristupiti elementima web stranice proširujući na taj način njene mogućnosti. Uz pomoć Javascripta vaše će stranice postati interaktivne i dinamične, a potreba komunikacije sa serverom svesti će se na minimum.
Lokacija:
Ukoliko volite animacije ili iz poslovnih razloga imate potrebu za animacijama, a ne zadovoljavaju Vas one jednostavne, ovo je prava skupina tečajeva za Vas...
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Tečaj MS FrontPage educira polaznike osnovama HTMLa i izradi web stranica.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Cilj i zadatak programa FrontPage je upoznavanje polaznika sa osnovama HTMLa i aplikacijom za izradu web stranica.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
FrontPage je program za izradu Web stranica koji se vrlo jednostavno koristi. Namijenjen je ljudima tehničke struke, ali i onima koji se prvi puta susreću s programima za izradu Web stranica. Vrlo je sličan i nekim drugim programima iz paketa MS Office te ćete u njemu prepoznati izbornike, čarobnjake, itd…
Lokacija:
Danas je nemoguće zamisliti život bez Interneta.
Lokacije:
Trajanje:
170 sati
Program osposobljavanja odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija