Engleski jezik
Ukupno: 381
Izaberite grad:    Zagreb   Split   Rijeka   Osijek   Karlovac   Pula  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
U ponudu smo uvrstili posebne tečajeve engleskog namijenjene pravnicima i svima zainteresiranim za usavršavanje engleskog jezika na području prava.
Lokacije:
Naš moto je da je svaki pojedinac poseban, drugačiji i osobit. S time je povezana i naša ponuda individualnih tečajeva.
Lokacija:
S polaznicima dogovaramo dinamiku i ukupan broj sati.
Lokacije:
Trajanje:
1 mjesec
Organiziramo posebne, intenzivne tečajeve u trajanju od mjesec dana.
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Intenzivni dvotjedni tečaj WISPRA organizira u vlastitim suvremeno opremljenim prostorima ili u prostorima naručitelja.
Lokacije:
Konverzacijski tečaj enegleskog jezika obrađuje aktualne teme kroz interaktivan odnos polaznika i predavača koji je izvorni govornik engleskog jezika.
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Konverzacijski tečaj WISPRA organizira u vlastitim suvremeno opremljenim prostorima ili u prostorima naručitelja.
Lokacija:
Trajanje:
15 dana
Od samog otvaranja škole naglasak smo stavili na edukaciju djece i odraslih u ljetnom terminu, gdje kroz interaktivnu nastavu, debate i izvorne profesore, organiziriamo studijska usavršavanja u zemljama u kojima se govori engleski jezik (Velika Britanija, SAD, Južna Afrika i Malta).
Lokacije:
Na ovim tečajevima uče se osnove poslovne komunikacije.
Lokacije:
Ispiti triju razina koji testiraju Vašu sposobnost korištenja engleskog u poslovnim situacijama. Ove ispite priznaju mnogi međunarodni fakulteti i kompanije.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija