Strani jezici - Zagreb
Ukupno: 341
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
14 tjedana
Konverzacijski tečaj naučiti će vas praktičnim komunikacijskim vještinama jezika te obogatiti vaš rječnik.
Lokacija:
Trajanje:
14 tjedana
Konverzacijski tečaj naučit će vas praktične komunikacijske vještine iz poljskog jezika te obogatiti vaš rječnik.
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Konverzacijski tečaj WISPRA organizira u vlastitim suvremeno opremljenim prostorima ili u prostorima naručitelja.
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Za ovu vrstu tečajeva, podrazumijeva se, da već dosta dobro vladate gramatikom i željeli biste svoje postojeće znanje upotpuniti upravo na način da komunicirate na stranom jeziku i bavite se temama koje se tiču vašeg interesa.
Lokacija:
Konverzacijske tečajeve vode stručni profesori izvorni govornici jezika.
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Konverzacija je najvažnija jezična vještina, jer nam omogućava da u direktnoj komunikaciji izmijenimo informacije sa sugovornikom.
Lokacija:
Namijenjena ovog tečaja je usavršavanje već dobro vladajućeg stranog jezika.
Lokacija:
Konverzacijski tečaj odvija se jednom tjedno u trajanju od dva školska sata.
Lokacije:
Trajanje:
66 sati
Ovi profesionalni seminari i radionice, omogućuju vam da kroz niz stručnih seminara i radionica poboljšate svoje liderske i komunikacijske vještine te unaprijedite poslovanje Vaše tvrtke.
Lokacija:
Intenzivni ljetni tečaj namijenjen je svim polaznicima koji žele u kratkom roku obnoviti svoje znanje engleskog jezika.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija