Tag 'javascript'
Ukupno: 22
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
20 sati
Dreamweaver pojednostavljuje rad s poznatim web tehnologijama, kao što su Flash, DHTML, Javascript i CSS. U ovom seminaru naučit ćete efikasno koristiti navedene mogućnosti, kao i ostale napredne opcije ovog snažnog programskog alata.
Lokacija:
Varaždin
Trajanje:
20 sati
Dreamweaver pojednostavljuje rad s poznatim web tehnologijama, kao što su Flash, DHTML, Javascript i CSS. U ovom seminaru naučit ćete efikasno koristiti navedene mogućnosti, kao i ostale napredne opcije ovog snažnog programskog alata.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
10 sati
HTML je neophodan za razumijevanje prikaza elemenata na web stranici te za izradu kvalitetnih i optimiziranih web stranica. Svaki web dizajner u nekoj fazi izrade web stranica treba izvršiti izmjene unutar samog koda, poput umetanja JavaScript-a i sl.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
8 sati
Sigurnost na Internetu je osnova za komunikaciju, trgovinu i život na tom mediju. Korisnici, programeri i administratori imaju zajedničku ulogu u tom procesu. Zaštita stranica i web aplikacija je dužnost svakog Internet programera. Zaštita stranica se svodi na uočavanje sigurnosnih problema, uklanjanje postojećih, te programiranje na siguran način.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
20 sati
Javascript je jednostavan programski jezik koji umećemo u HTML dokument da bi uz pomoć njega mogli pristupiti elementima web stranice proširujući na taj način njene mogućnosti. Uz pomoć Javascripta vaše će stranice postati interaktivne i dinamične, a potreba komunikacije sa serverom svesti će se na minimum.
Lokacija:
Zagreb
Cilj seminara je predstaviti polazniku programski jezik Java, upoznati ga sa osnovnim mogućnostima koje Java kao portabilni objektno orijentirani jezik nudi, naučiti polaznika razvijati standalone desktop aplikacije.
Lokacija:
Zagreb
Unatoč činjenici da na tržištu postoje razni alati namijenjeni raznim vrstama korisnika, ponekad samo Vi sami znate što trebate.
Lokacija:
Osijek
Trajanje:
155 sati
Koristeći kvalitetnu interakciju fotografija i teksta sa dinamičnim sadržajem komunicirajte sa okolinom. Svaki polaznik će samostalno izraditi i prezentirati Web stranicu kao seminarski rad.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
189 sati
Verificirani program obrazovanja Web dizajnera.
Lokacija:
Rijeka
Trajanje:
200 sati
Web programiranje u JavaScript-u. Web programiranje u CSS-u. WEB programiranje u PHP-u. Rad s bazama podataka, MySQL. Programiranje u PHP-u i MySQL-u.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija