Tag 'windows server 2008'
Ukupno: 685
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
24 sata
Seminar je namijenjen osobama koje žele napredovati ili započeti IT karijeru, a imaju iskustva u korištenju Microsoft Office-a i temeljno znanje operativnog sustava Windows XP. Na seminaru se usvajaju znanja i vještine za rješavanje problema krajnjih korisnika koji rade na operativnom sustavu Windows XP Professional u mrežnom okruženju sa Active Directory-em i Windows XP Home korisnika u mrežnom okruženju radne grupe.
Lokacija:
Varaždin
Trajanje:
24 sata
Ovo je uvodni seminar koji kandidatu daje pregled koncepata operacijskog sustava i znanja kako ispravaljati probleme u radu Microsoft Windows XP operacijskog sustava.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
16 sati
Ovaj dvodnevni seminar, vođen od strane instruktora, je dizajniran da pojedincima koji su novi u radu sa Microsoft Windows XP operacijskim sustavom, pruži potrebna znanja i vještine koje su potrebne za rješavanje osnovnih problema s kojima se krajnji korisnici susreću, a vezani su uz konfiguriranje i održavanje aplikacija kao što su Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer i druge aplikacije koje se izvršavaju na Microsoft Windows XP operacijskom sustavu.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
40 sati
Namjena seminara je naučiti polaznike podršci Windows XP professional operativnom sustavu u mrežnim i stand alone instalacijama.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
24 sata
Ovaj trodnevni seminar polaznicima daje znanja i vještine potrebe da bi uspješno instalirali Windows Vista računala u svojoj organizaciji.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
24 sata
Seminar osposobljava polaznike za instaliranje i konfiguriranje operativnog sustava Windows Vista. Usvajaju se znanja iz četiri glavna područja: instalacija, sigurnost, mrežni rad i pretraživanje sadržaja.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
24 sata
Ovaj trodnevni seminar pruža studentima znanja i vještine potrebne za instalaciju i konfiguraciju Windows Vista OS-a.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
20 sati
Pojavom operativnih sustava baziranih na grafičkom sučelju, razvija se i potreba za razvojem odgovarajućih aplikacija. Microsoft Visual C++ pruža developerima velik broj profesionalnih mogućnosti za izradu snažnih aplikacija i komponenti u Windows okruženju.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
40 sati
Ovaj tečaj je prvi u nastavnom planu CLE10 za SUSE Enterprise Server 10. Polaznici bi trebali znati područja koja se uče u tri Novellova tečaja iz CLP 10 (tečajevi 3071, 3072 i 3073).
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
16 sati
Windows SharePoint Services: izrada naprednijih rješenja, je drugi po redu seminar koji se bavi izgradnjom rješenja baziranih na web tehnologijama sa svrhom dijeljenja informacija i zajedničke suradnje uz upotrebu Windows SharePoint servisa.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija