Tag 'windows server 2008'
Ukupno: 685
Lokacija:
Varaždin
Trajanje:
40 sati
Seminar priprema polaznike kako bi efektivno održavali serverske resurse, nadgledali performanse servera i zaštitili podatke na računalima koja rade na jednom od MS Windows 2003 Server operativnih sustava te administratorima i inženjerima koji su odgovorni za upravljanje korisničkim accountima i resursima na mreži.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
24 sata
Ovaj trodnevni seminar priprema polaznike kako bi efektivno održavali serverske resurse, nadgledali performanse servera i zaštitili podatke na računalima koja rade na jednom od MS Windows 2003 Server operativnih sustava.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
16 sati
Ovaj dvodnevni seminar priprema polaznike kako bi konfigurirali MS Windows bazirana računala za rad u MS Windows 2003 Server mrežnom okruženju.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
16 sati
Seminar priprema polaznike kako bi konfigurirali MS Windows bazirana računala za rad u MS Windows 2003 Server mrežnom okruženju. Seminar je namjenjen sistem administratorima koji rade ili traže zaposlenje u srednjim i velikim organizacijama.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
16 sati
Ovaj dvodnevni seminar priprema polaznike kako bi konfigurirali MS Windows bazirana računala za rad u MS Windows 2003 Server mrežnom okruženju.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Namjena ovog petodnevnog seminara je naučiti polaznike kako implementirati, upravljati i održavati Microsoft Windows 2003 Server mrežnu infrastrukturu.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
40 sati
Seminar priprema polaznike kako bi mogli implementirati, upravljati i održavati Microsoft Windows 2003 Server mrežnu infrastrukturu. Seminar je namjenjen sistem administratorima i inženjerima, koji su odgovorni za implementaciju, upravljanje i održavanje serverskih mrežnih tehnologija.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Seminar polaznicima pruža znanja i vještine iz planiranja i održavanja Microsoft Windows Server 2003 mrežne infrastrukture i za osobe je koje se žele zaposliti ili su zaposlene kao sistem inženjeri.
Lokacije:
Zagreb,
Osijek,
Split,
Zadar
Trajanje:
40 sati
Seminar polaznicima daje znanja i vještine koje su potrebne za planiranje i održavanje mrežne infrastrukture bazirane na Windows 2003 Server tehnologiji. Ovo je peti seminar u sklopu MCSE 2003 certificiranja.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Seminar je za osobe je koje se žele zaposliti ili su zaposleni kao sistem inženjeri i pruža znanja i vještine iz planiranja, implementiranja i rješavanja problema vezanih za Microsoft Windows Server 2003 Active Directory directory servis infrastrukturu.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija