M4 - Tablični proračuni (osnove)

Lokacije
IT Savjetnici d.o.o.
I. Kršnjavog 25
10000 Zagreb
Tel: 01/4836-054
Fax: 01/ 5496-999
Europska računalna diploma je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja jamči vlasniku poznavanje rada na računalu prema ECDL normi.

Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL). ECDL ima najveću mrežu testnih centara u odnosu na bilo koji drugi računalni certifikat sa više od 20.000 testnih centaram 45.000 ispitivača i više od 18.000.000 milijuna položenih testova.

Opis

Od kandidata se traži da dokaže razumijevanje osnova tabličnih kalkulatora i sposobnost korištenja aplikacija za tablične kalkulacije na osobnom računalu. Treba razumjeti i biti sposoban izvršiti osnovne operacije povezane sa kreiranjem, formatiranjem i korištenjem tabličnog kalkulatora. Kandidat treba biti sposoban izvršiti standardne matematičke i logičke operacije korištenjem osnovnih formula i funkcija. Kandidat treba demonstrirati kompetentnost u korištenju naprednih mogućnosti tabličnih kalkulatora kao što su uvoz objekata i kreiranje dijagrama i grafikona.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne