Manager praktičar

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Centar
Krijesnice 8
10000 Zagreb
Tel: 01/4683-961, 099/4683-962, 099/4683-964
Habdelićeva 1
10000 Zagreb, Gornji Grad
Tel: 01/4683-961, 099/4683-962, 099/4683-964
Program usavršavanja nakon završetka četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja iz područja ekonomskih zanosti (ekonomist ili komercijalist), ili nakon završetka ostalih četverogodišnjih škola koji prije početka predavanja iz programa menadžer-praktičar prolaze dodatnu edukaciju.

Način rada je konzultativno-instruktivni, a interdisciplinarni pristup ovog šestomjesečnog programa obuhvaća sljedeće kolegije i sadržaje: menadžment, marketing, financije, računovodstvo, trgovačko pravo, bankarstvo, vanjskotrgovinsko poslovanje, poslovnu matematiku, poslovnu statistiku te poslovnu korespondenciju.

Sadržaji i vježbe se ostvaruju u 410 sati, a grupne i individualne konzultacije i praktične vježbe se ostvaruju u ukupno 155 sati. Nastava i vježbe su organizirane u malim grupama.
Program je ponajprije namijenjen voditeljima i rukovoditeljima u poduzećima radi unapređenja poslovanja novim tehnikama i tehnologijama rukovođenja (menadžment), ali i svim ostalim ambicioznim ljudima koji u poslovima menadžmenta vide svoju perspektivu i svoj osobni prosperitet za bolju i sretniju budućnost.

Uvjet za pohađanje:
- završena četverogodišnja srednja škola

Posebne informacije:
Program je namijenjen osobama koje žele usavršiti stručno znanje kao uvjet za uspješniji rad u poslovnom svijetu. Nastava je suvremeno koncipirana, s puno radionica, timskog rada, te aktivnog sudjelovanja u obrazovnom radu. Provjereno vrhunska pomoć permanentno educiranih iskusnih nastavnika jamči kvalitetno ostvarivanje ovog programa.

Isprave potrebne za upis:
- priložiti razredne svjedodžbe završenih razreda, te svjedodžbu završnog ispita četverogodišnje škole
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnicu
- ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:
Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske Klasa: up/602-07/06-03/91
Ur.broj: 533-09-06-07 od 07. srpnja 2006.

Nastavni predmeti:

 • Menadžment
 • Marketing
 • Financije
 • Računovodstvo
 • Trgovačko pravo
 • Bankarstvo
 • Vanjskotrgovinsko poslovanje
 • Poslovna matematika
 • Poslovna statistika
 • Poslovna korespondencija
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne