Strateški menadžment

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Kako sigurno voditi poduzeće u neizvjesnu budućnost: "Strateg je onaj koji razmišlja u okvirima namjera organizacije, ispituje vanjsko okruženje, procjenjuje očekivanu ili moguću budućnost organizacije te utvrđuje opći smjer kojim ona mora krenuti.” - Karl Albrecht

Predavač: mr. sc. Davor Perkov

Seminar je namijenjen:

 • članovima uprave i izvršnom menadžmentu većih tvrtki
 • glavnim direktorima srednjih i manjih poduzeća
 • direktorima sektora razvoja poslovanja, HRM menadžerima, marketing menadžerima, direktorima prodaje

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

 • suvremeni pristup strateškom menadžmentu
 • akceptirati načela izrade strateške analize unutarnjeg stanja i dijagnoze okruženja poduzeća
 • shvatiti važnost oblikovanja i uspješne provedbe strategije poduzeća
 • proniknuti u multidimenzionalnost činjenice kako su opstanak i profitabilnost poduzeća dominantno određeni njegovim strateškim opredjeljenjem
 • primjena stečenih znanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi

Kratki sadržaj seminara:

 • pregled temeljnih informacija o strateškom menadžmentu: pojmu, značenju i odrednicama
 • analiza kompleksnosti i dinamike okruženja poduzeća, gospodarskih dimenzija globalizacije i internacionalizacije
 • porterov modela pet tržišnih sila
 • ključni čimbenici uspjeha tvrtke (Key Success Factors)
 • benchmarking i reinženjering poslovnih procesa te proces kontrole
 • primjene strategije s modalitetima praćenja aktivnosti konkurencije i trendova kod kupaca
 • 10 odlika pobjedničkih lidera
 • uvid u koncept strateškog planiranja, ostvarenje pretpostavki za uspješnu izradu strateških planova i formuliranje strategije
 • ključni dokumenti strateškog menadžmenta
 • kreiranje budućeg strateškog profila tvrtke
 • modeli rasta poduzeća

Metode rada:

 • PowerPoint prezentacija
 • analize na primjerima najboljih domaćih i svjetskih praksi
 • testovi i vježbe
 • dijagnoza stanja i rješavanje problema poduzeća iz stvarnih poslovnih slučajeva
 • interaktivna razmjena znanja i iskustava kroz razgovor i diskusiju
 • timska radionica na konkretnom primjeru
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne