Vještine rukovođenja

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
povedite svoje ljude do uspjeha

U današnje vrijeme brzih i stalnih promjena, pred menadžere se svakodnevno postavlja mnoštvo poslovnih izazova. Od njih se očekuje da dobro vladaju strukom kojom se bave, da poznaju tržište i položaj proizvoda o kojima se brinu, da organiziraju odjel (ili čitavu organizaciju) i sl. Međutim, neupitno je i višestruko dokazano da su djelatnici glavni kapital svake organizacije te da je glavna uloga svakog rukovoditelja upravo briga o njima. Znati kako voditi svoje ljude, kako ih motivirati da na poslu izraze sve svoje potencijale, te reagirati prije nego problem uopće nastane, odlike su vrhunskih menadžera. Uz našu pomoć (p)ostanite i vi jedan od njih!

Predavač: Tanja Pureta

Seminar je namijenjen:

 • rukovoditeljima
 • tim liderima
 • projekt menadžerima

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

 • upravljati timovima i pojedincima
 • motivirati svoje suradnike i članove tima
 • prilagoditi vlastiti stil rukovođenja kako bi se ostvarili organizacijski i timski ciljevi, kao i ciljevi svakog člana tima
 • pružiti povratnu informaciju koja motivira

Kratki sadržaj seminara:

 • „urbani mitovi“ o rukovoditeljima
 • uloge i očekivanja od rukovoditelja
 • glavne zadaće rukovoditelja
 • ključne razlike između uloge kvalitetnog stručnjaka i uloge kvalitetnog voditelja tima ili odjela
 • grupna klima i kultura
 • važnost raznolikosti u timu
 • različiti stilovi rukovođenja i njihova prikladnost u raznim situacijama (situacijsko vođenje)
 • osvještavanje i poboljšavanje vlastitog stila rukovođenja
 • osvještavanje važnosti povratne informacije (feedback)

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • igranje uloga (rad s kolegama različitih osobnosti)
 • individualni i grupni rad
 • primjena testova i analiza rezultata uz odgovarajuću diskusiju
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne