Vještine delegiranja

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
učinkovito prenošenje ovlasti na niže razine

Koliko često vam se događa da vrijeme provodite gaseći poslovne požare, rješavajući krize, ali i sitne detalje koji su važni kako bi posao funkcionirao? Vrlo uskoro dolazite do zaključka da ne pronalazite vrijeme za razradu odličnih novih ideja, za osmišljavanje nove strategije osvajanja tržišta, reorganizaciju odjela i sustavan rad s ljudima, za osobno usavršavanje, za kontakte s osobama važnima za uspješno poslovanje, što su sve poslovi koji se ubrajaju u vaše najvažnije zadatke. Kvalitetnim delegiranjem i raspodjelom odgovornosti na svoje djelatnike možete stvoriti najmanje 30% „novog“ vremena koje ćete moći iskoristiti za ono što zapravo želite i što se od vas očekuje da napravite. Saznajte kako uspješnim delegiranjem stvoriti višestruki dobitak za sebe, ali i za cijelu organizaciju!

Predavač: Sebastian Vukušić

Seminar je namijenjen:

 • svim upravljačkim razinama
 • direktorima i rukovoditeljima na različitim razinama unutar poduzeća
 • direktorima srednjih i malih poduzeća
 • HRM rukovoditeljima, voditeljima i direktorima marketinga
 • menadžerima koji su nezadovoljni postojećim rezultatima upravljanja vremenom i delegiranja
 • menadžerima koji žele korištenjem delegiranja razviti specifične sposobnosti u timu

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

 • shvatiti važnost delegiranja za povećanje vlastite učinkovitosti
 • razumjeti višeznačnost delegiranja za optimalno korištenje resursa poduzeća
 • kako prijenosom ovlaštenja poboljšati timsku kreativnost
 • motivirati sebe i suradnike za djelotvorno delegiranje
 • osposobiti se za odabir prave osobe i adekvatan način delegiranja
 • uzroke neprikladnog prenošenja ovlasti i odgovornosti
 • metode prevladavanja prepreka i ublaživanja otpora delegiranju

Kratki sadržaj seminara:

 • što je uopće djelotvorno delegiranje
 • zašto je delegiranje važna menadžerska funkcija
 • krug delegiranja – proces "spuštanja" poslova, zaduženja i ovlasti na niže razine menadžmenta
 • utjecaj organizacijske kulture na prijenos ovlaštenja
 • međuzavisnost učinkovitog upravljanja vremenom i delegiranja
 • delegiranje u kontekstu poslovnog odlučivanja, komuniciranja i motiviranja
 • tehnike jasnog delegiranja ovlasti na suradnike i zaposlenike
 • metode poticanja suradnika na prihvaćanje prijenosa odgovornosti
 • faze u prenošenju ovlasti: priprema – prijenos – kontrola - vrednovanje
 • razlozi izostanka delegiranja i inicijative
 • upravljanje vremenom vs. utvrđivanje prioriteta
 • delegiranje kao menadžerska vještina koja se može naučiti
 • prioriteti "naprijed" – ostalo "stop"!

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • igranje uloga
 • individualni i grupni rad
 • analiza primjera iz prakse s diskusijom
 • razmjena znanja i iskustva
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne