Vještine coachinga

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
kako potaknuti ljude da razviju i upotrebljavaju sve svoje potencijale

Suvremena istraživanja i najnovija literatura navode coaching kao najbolji način poticanja ljudi na ostvarenje njihovih potencijala. Organizacija u kojoj rade učinkoviti djelatnici na najboljem je putu da bude lider. Dobar coach treba detaljno poznavati proces profesionalnog i osobnog razvoja te usmjeravati djelatnika na razvoj sposobnosti za samostalno nošenje s izazovima suvremenog poslovnog svijeta. Naučite probuditi coacha u sebi i budite poticaj za razvoj svojim djelatnicima. Prilagodite svoj coaching proces potrebama različitih ljudi. Ostvarite ciljeve za koje ni sami niste vjerovali da mogu biti ostvareni!

Predavač: Tanja Pureta

Seminar je namijenjen:

 • rukovoditeljima
 • tim liderima
 • projekt menadžerima  

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

 • prilagoditi proces coachinga različitim stilovima rada djelatnika u svakodnevnim radnim uvjetima
 • razviti coaching koji za cilj ima ostvarenje ciljeva i rezultata poduzeća, a baziran je na individualnim karakteristikama, motivaciji i mogućnostima djelatnika

Kratki sadržaj seminara:

 • što je coaching
 • vrste coachinga
 • faze coachinga i ključni izazovi svake od njih
 • ključni alati coaching procesa
 • ključne kompetencije coacha
 • kvalitete dobrog coacha
 • uočavanje vlastitih prostora za napredak
 • strukturirano vođenje procesa coachinga
 • dobiti od coachinga  

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • igranje uloga
 • individualni i grupni rad
 • primjena testova i analiza rezultata uz odgovarajuću diskusiju
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne