Osnovne faze prodajnog procesa

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
otvaranje prodajnog procesa - učinkovite tehnike prodajnog pregovaranja - zaključivanje prodajnog procesa

Predavač: mr. sc. Nediljko Baričić

Trening je namijenjen:

 • direktorima prodaje, prodajnim menadžerima
 • voditeljima prodaja i prodajnih timova
 • prodajnim predstavnicima
 • svim djelatnicima koji sudjeluju u bilo kojoj fazi prodajnog procesa 

Polaznici će na ovom treningu naučiti sljedeće:

 • upoznati će osnovne segmente i faze prodajnog procesa
 • prepoznati karakteristike svakog pojedinog segmenta prodajnog procesa
 • prepoznati prioritetne segmente prodajnog procesa sukladno prioritetima i ciljevima prodajne organizacije
 • definirati aktivnosti poboljšanja pregovaračkog pristupa i komunikacije u procesu prodajnog pregovaranja
 • upoznati postupke i radnje kako bi mogli standardizirati prodajni proces sukladno karakteristikama vlastite prodajne organizacije

Sadržaj treninga:

 • prodajni proces sastavni element prodaje
 • sadržaj i elementi prodajnog procesa
 • strategije i taktike u definiranju i vođenju prodajnog procesa
 • standardizacija sadržaja, postupaka i radnji svih segmenata unutar prodajnog procesa
 • daljnje aktivnosti na poboljšanju efikasnost prodajnog procesa

Ciljevi treninga:

 • osnovno polazište treninga je prepoznavanje važnosti i značaja svih segmenata prodajnog procesa postizanje
 • prepoznati postojeća iskustva i karakteristike postojećeg prodajnog procesa
 • kako koristiti novo stečena znanja u funkciji usavršavanja postojećeg stanja unutar vlastite prodajne organizacije
 • prepoznati potrebu standardiziranja prodajnog procesa

Metoda rada:

 • interesantno, zanimljivo i zabavno predavanje utemeljeno na vlastitom iskustvu i primjerima iz prodajne prakse
 • vježbe (interaktivnost s prisutnim polaznicima)
 • igranje uloga (rad s kolegama različitih osobnosti)
 • prenošenje znanja i iskustava unutar grupe
 • prepoznatljivi i brzi učinci
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne