Učinkovito rješavanje reklamacija i prigovora u prodaji

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
kako uspješno komunicirati s teškim klijentima i djelotvorno rješavati prigovore

Ovaj je trening zasnovan na Customer Intimate Bussines Systemu (CIBS) koji je Neda Janovski prvi put promovirala u svojoj knjizi „Kôd uspjeha“. CIBS počiva na tri slova P: Prepoznavanje potreba klijenata, Primjena novih znanja, Pouzdani suradnici su ključ uspjeha.

Predavač: mr. sc. Nediljko Barišić

Trening je namijenjen:

 • direktorima prodaja, prodajnim menadžerima
 • voditeljima prodaja i prodajnih timova
 • prodajnim predstavnicima, prodavačima
 • svim djelatnicima koji sudjeluju u prodajnoj procesu s kupcima, potrošačima roba i korisnicima usluga 

Polaznici će na ovom treningu naučiti sljedeće:

 • upoznati prigovor kao sastavni dio prodajnog komuniciranja
 • prepoznati i koristiti postupke učinkovitog rješavanja prigovora
 • kako prigovor prepoznati i pretvoriti u priliku za korak bliže ostvarenju prodaje
 • definirati potrebne aktivnosti u rješavanju prigovora unutar procesa  

Sadržaj treninga:

 • prigovor je sastavni dio prodaje
 • predviđanje mogućih prigovora
 • postupci i taktike rješavanja prigovora
 • prigovor kao prilika za novu prodaju
 • zadovoljstvo klijenta učinkovitim rješavanjem prigovora
 • kreiranje baze i arhive prigovora sa ostvarenim rješenjima istih
 • prigovori ukazuju na potrebne smjernice stalnog poboljšanja prodajnog procesa, prodajnih postupaka i radnji

Ciljevi treninga:

 • osnovno polazište treninga je prepoznavanje prigovora kao sastavnog segmenta svakog prodajnog procesa
 • kontinuirano pospješivanje prodajnog procesa pravodobnim i učinkovitim rješavanjem prigovora
 • prepoznati postojeća iskustva i događanja kroz prigovore od strane klijenata i korisnika tijekom prodajnog procesa
 • kako koristiti novo stečena znanja u rješavanju prigovora

Metoda rada:

 • interesantno, zanimljivo i zabavno predavanje utemeljeno na vlastitom iskustvu i primjerima iz prodajne prakse
 • vježbe (interaktivnost s prisutnim polaznicima)
 • prenošenje znanja i iskustava unutar grupe
 • prepoznatljivi i brzi učinci
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne