Upravljanje odnosima s kupcima

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Svoj dugoročni uspjeh tvrtka duguje uvjerljivom zadovoljenju potreba svojih kupaca.

Predavač: dr. sc. Davor Perkov

Seminar je namijenjen:

 • višim i srednjim razinama menadžmenta
 • voditeljima prodaje i marketinga, financija i razvoja, KAM-ima...

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

 • upoznati načela dobrog oblikovanja strategije u potpunosti orijentirane na kupce
 • razumjeti važnost CRM-a ne samo kao mjerila efikasnosti poslovanja već i kao koncepta za reagiranje učinkovitih poslovnih praksi i procesa
 • shvatiti upravljanje odnosima s kupcima kao snažno sredstvo za razlikovanje od konkurencije
 • naučiti kako je CRM cjelina koju čine usvajanje CRM poslovne strategije, organizacijski i provedbeni aspekti, softverska podrška u implementaciji
 • pokazati kako organizacija treba integrirati svoje poslovanje i primijeniti odgovarajuću CRM strategiju, da bi bila koordinirana i privukla kupce

Kratki sadržaj seminara:
 

 • pojam, značenje i svrha upravljanja odnosima s kupcima (CRM)
 • strategija diferencijacije od konkurencije
 • kupac kao središnji čimbenik poslovanja
 • suradnja s kupcima kao temeljni princip funkcioniranja "digitalne ekonomije"
 • kooperacija u stvaranju vrijednosnog lanca kao nužan preduvjet suvremenog poslovanja
 • po čemu se najbolje tvrtke izdižu iznad ostalih (prosječnih)
 • što je vrijednost za klijente i kako ju maksimizirati
 • uloga marketinške funkcije u upravljanju isporučenom vrijednosti kupcima
 • fokus na iskustvo i zadovoljstvo kupaca kroz trenutke istine (moments of truth)
 • kako graditi partnerstvo s kupcima i povećati njihovu doživotnu vrijednost (long life value)
 • mreža “glas kupaca”
 • informacijska tehnologija i softverska podrška kao alati za provedbu CRM strategije
 • CRM kao integrirana prodajna, marketinška i uslužna strategija

Metode rada:

 • kompjuterski podržana PowerPoint prezentacija
 • analize i vježbe na primjerima najboljih domaćih i svjetskih praksi
 • interaktivna razmjena znanja i iskustava kroz razgovor i diskusiju
 • timska radionica
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne