Procesi nabave s naglaskom na proces pregovaranja i ugovaranja

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115

Predavač: Jadranka Parlov

Seminar je namijenjen:

 • direktorima nabave
 • voditeljima nabave
 • referentima nabave
 • pokretačima vlastitog businessa
 • svima koji se bave direktnom nabavom roba i usluga

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • naučiti kako kreirati bazu podataka dobavljača kao temelj za osiguranje kontinuirane nabave kvalitetnih proizvoda/usluga
 • stvaranje istinskog partnerstva s dobavljačima na bazi dugoročnih zajedničkih interesa

Sadržaj seminara:

 • planiranje nabavnih aktivnosti i dobava proizvoda prema vrstama nabave
 • definiranje specifikacije proizvoda/usluge i ostalih uvjeta
 • analiza tržišta/postojeće baze podataka proizvoda i dobavljača
 • postupak selekcije dobavljača
 • proces sakupljanja ponuda (rfi/rfq)
 • analiza ponuda i postupak selekcije dobavljača
 • sklapanje ugovora s najpovoljnijim dobavljačem
 • pregovaranje sa selektiranim dobavljačima
 • ugovaranje posla
 • izrada ugovora
 • zlatna pravila ugovaranja
 • sadržaj ugovora
 • održavanje odnosa s dobavljačima
 • unapređenje suradnje sa dobavljačima - razvoj kvalitete na obostrano zadovoljstvo
 • procjena dobavljača - stvaranje baze pouzdanih i kvalitetnih dobavljača

Metode rada:

 • prezentacija
 • analiza primjera iz prakse
 • diskusija
 • razmjena iskustava s polaznicima seminara
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne