Učinkovito poslovno komuniciranje u hotelskom poduzeću

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Bez ovladavanja vještinama govora i slušanja drugih, menadžeri ne mogu daleko stići, niti značajnije napredovati u karijeri!

Predavač: Davor Perkov

Seminar je namijenjen:

 • svim hijerarhijskim razinama hotelskog menadžmenta

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati i podsjetiti se na svrhu, kanale, proces i modele komuniciranja kao najvažnije vještine u hotelskoj industriji koja se može uvježbati
 • podizanje na višu razinu organizacijske povezanosti, adekvatnih komunikacijskih kanala (alata) i znanja u hotelskom poduzeću
 • shvatiti kako pozitivnim razmišljanjem i empatijskim slušanjem unaprijediti zahtjevnu ulogu hotelskog djelatnika-komunikatora
 • praktičnim vježbama i brojnim primjerima pokazati da se djelotvorno komuniciranje u hotelskom poduzeću može razviti kao i svaka druga vještina

Kratki sadržaj seminara:

 • koje su osnove i pretpostavke uspješnog poslovnog komuniciranja
 • specifičnosti poslovnog komuniciranja u hotelijerstvu i turizmu
 • uloga komunikatora kao jedna od 7 glavnih uloga inventivnog menadžera
 • odlike procesa i savladavanje prepreka učinkovitoj poslovnoj komunikaciji
 • zašto ništa nije lakše od neuspješne komunikacije
 • kako poboljšati umijeće slušanja i zašto je važno slušanje s razumijevanjem (empatijom)
 • neverbalna komunikacija i cluster pozitivnih gesta
 • koji elementi utječu na shvaćanje poruke
 • psihologija pozitivnog mišljenja u kontekstu prodaje hotelskih usluga
 • kako motivirati tim i rješavati konflikte u organizaciji radi unapređenja međuljudskih odnosa
 • tipovi organizacijske komunikacije: vertikalna i horizontalna
 • komuniciranje s gostima i osobnost hotelskih namještenika
 • umijeće poslovnog komuniciranja s gostima za uspješniju prodaju svih komponenti hotelskog proizvoda
 • važnost komuniciranja vizije (misije), vrijednosti i strategije organizacije na svim razinama unutar hotelskog poduzeća
 • model obrnute piramide rukovođenja za pospješivanje motivacije suradnika i osoblja
 • stupnjevi motivacijskih poruka (isprike, pohvale, greške...)
 • kvaliteta komuniciranja u hotelu s aspekta poslovne etičnosti

Metode rada:

 • PowerPoint prezentacija
 • analiza konkretnih primjera iz domaće i svjetske prakse
 • vježbe: Prijenos informacija između hotelskih odjela, Reklamacija gosta,
 • timska radionica: Kaskadiranje komunikacije o reorganizaciji poduzeća i dr.
 • interaktivna razmjena znanja i iskustava polaznika seminara
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne