Benchmarking u hotelijerstvu

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Kada dobro znaš sebe i druge, nisi nikad u opasnosti...! Sun Tzu

Predavač: Davor Perkov

Seminar je namijenjen:

 • izvršnim direktorima većih i srednjih hotelskih poduzeća
 • glavnim direktorima manjih poduzeća
 • direktorima profitnih centara i hotela
 • direktorima sektora razvoja poslovanja, prodaje, marketinga, istraživanja&razvoja
 • voditeljima hotelskih odjela

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati osnove benchmarkinga koji pred hotelski menadžment stavlja pitanje: zašto mi nismo najbolji na tržištu
 • razumjeti važnost i vezu između relevantnih informacija o tome, što drugi rade
 • bolje od nas i odabira našeg puta ka rješavanju problema vlastitog (ne)uspjeha
 • utvrditi koliko mjerila našeg poslovanja korespondiraju s mjerilima gostiju
 • naučiti kako identificirati snagu veze između pojedinih želja gostiju i naših poduzetih aktivnosti za poboljšanja poslovnih procesa i usluge
 • shvatiti da benchmarking zahtijeva razvijeniji sustav tržišnih istraživanja

Kratki sadržaj seminara:

 • pojam, značenje i svrha uspoređivanja s najboljima u hotelijerstvu
 • benchmark kao stožerni pokazatelj i novi pristup strateškom promišljanju
 • osnovna benchmarking mjerila u procesu oblikovanja strategije poduzeća
 • zašto veličina tvrtke nije prepreka za uspjeh
 • kompariranjem s vodećim konkurentima, učeći otkrivamo "tajne"njihovog uspjeha
 • 5 faza tijeka procesa benchmarkinga
 • značajke kontinuiranog (neprekidnog) poboljšavanja; razlike u odnosu na korjenito preoblikovanje poslovnih procesa (brp)
 • kako stvoriti ozračje i motivirati zaposlenike na neprekidni proces poboljšavanja
 • komparativna (pr)ocjena: best of breed vs. world class
 • operativne metode usporedbe: financije, izvedba, zadovoljstvo kupaca
 • metodologija usporedbe s konkurentima u odnosu na postavljene ciljeve i tehničke procjene uspješnosti
 • kako možemo saznati jesmo li zadovoljili (i nadmašili) očekivanja kupaca
 • marketing informacije i metode istraživanja tržišta
 • korelacija pravilne primjene i etičnosti benchmarkinga (Business Intelligence)

Metode rada:

 • kompjuterski podržana PowerPoint prezentacija
 • analize i vježbe na primjerima najboljih domaćih i svjetskih praksi
 • interaktivna razmjena znanja i iskustava kroz razgovor i diskusiju
 • timska radionica: case study iz hotelskog sektora
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne