Poduka školskih predmeta

Lokacije
Eventus animae d.o.o.
Palinovečka 19
10000 Zagreb
Tel: 01/3874-355, 091/3874-355
Smart škola pruža poduka iz svih školskih predmeta u terminima prema dogovoru.

Vršimo poduku iz slijedećih školskih predmeta:

  • matematika, informatika, fizika, kemija
  • biologija, zemljopis, povijest
  • hrvatski jezik i svi strani jezici
  • stručni predmeti...