Manager prodaje

Lokacije
Ivora
Mažuranićeva obala 1
47000 Karlovac
Tel: 047/601-120
Fax: 098/458-524
Trg Kralja Tomislava 4
42000 Varaždin
Tel: 042/301-601
Fax: 042/301-602
Vrt Jagode Truhelke 3
31000 Osijek
Tel: 031/211-122, 098/458-528
Fax: 031/210-695
Dolac 3
51000 Rijeka
Tel: 051/323-777, 098/458-527
Fax: 051/323-776
Šetalište dr. Ivše lebovića
43000 Bjelovar
Tel: 043/245-490, 098/458-526
Ante Starčevića 12
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-777, 098/458-525
Fax: 035/415-779
Gimnazija Koprivnica Željka Selingera
48000 Koprivnica
Tel: 048/642-006, 098/458-526
Fax: 099/405-1161
Nakon usvajanja teoretskog i praktičnog znanja, polaznik će biti sposoban rješavati sve situacije u prodajnom procesu što mu omogućuje razvoj njegovih komunikacijskih vještina i aktivno sudjelovanje u kreiranju marketinškog plana.

Manager prodaje koristi najjače alate u prodaji i marketingu, a u svrhu postizanja najboljih rezultata.

Program kroz vježbe i interaktivno učenje osposobljava "managera prodaje za 21. stoljeće", sposobnog odgovoriti na sve izazove prodaje.

Polaznik će biti osposobljen za:

 • upoznavanje sa radom, poslovanjem i ustrojstvom marketinške agencije
 • korištenje temeljnim znanjima iz psihologije prodaje
 • uspješno korištenje svih načina promidžbe u prodaji
 • ovladavanje vještinama upravljanja ljudskim potencijalima u prodaji
 • osposobljavanje za uspješno pregovaranje u prodaji
 • korištenje osnovama iz trgovačkog prava te upoznavanje običaja u robnom prometu
  ovladavanje prezentacijskim, komunikacijskim i retoričkim vještinama i osobnim poslovnim imidžom
 • samostalno izrađivanje marketinško-prodajnog plana

Školovanje za smjer Manager prodaje je podijeljeno na 8 cjelina.

1. Osnove managementa, samospoznaja, sposobnosti managera
2. Osnove i psihologija prodaje
3. Prodajni razgovor i pregovaranje
4. Komunikacijske vještine
5. Gost predavač
6. Prezentacijske vještine
7. Marketing - osnove i istraživanje
8. Ponavljanje, završne prezentacije, feedback

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne