Financijski manager

Lokacije
Ivora
Mažuranićeva obala 1
47000 Karlovac
Tel: 047/601-120
Fax: 098/458-524
Trg Kralja Tomislava 4
42000 Varaždin
Tel: 042/301-601
Fax: 042/301-602
Vrt Jagode Truhelke 3
31000 Osijek
Tel: 031/211-122, 098/458-528
Fax: 031/210-695
Dolac 3
51000 Rijeka
Tel: 051/323-777, 098/458-527
Fax: 051/323-776
Šetalište dr. Ivše lebovića
43000 Bjelovar
Tel: 043/245-490, 098/458-526
Ante Starčevića 12
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-777, 098/458-525
Fax: 035/415-779
Gimnazija Koprivnica Željka Selingera
48000 Koprivnica
Tel: 048/642-006, 098/458-526
Fax: 099/405-1161
Cilj predmeta je obrazovanje budućih financijskih menadžera. Danas financijski menadžer igra dinamičnu ulogu u razvoju suvremenog poduzeća.

Tu se podrazumijeva investiranje sredstava u imovinu, određivanje najbolje kombinacije financiranja i dividendi u odnosu na sveukupnu procjenu vrijednosti poduzeća.

Investiranje sredstava u imovinu određuje veličinu poduzeća, njegove profite od poslovanja, njegov poslovni rizik i njegovu likvidnost.

Školovanje za smjer Financijski manager je podijeljeno na 3 cjelina.

1. Financijski menadžment
2. Financijsko planiranje
3. Analiza kontrola

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne