Activity Based Managment

Lokacije
In Optimum sistem d.o.o.
Kostelska 4
10000 Zagreb
Tel: 01/3013-579, 01/3013-582, 098/379-801
Fax: 01/3013-580
Učinkovito upravljanje nekim projektom ili poduzećem zahtijeva cijeli spektar najrazličitijih sposobnosti. Danas manageri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u vezi s prodajom, marketingom, reklamacijama, a vjerojatno ih najviše zaokupljaju pitanja učinkovitosti i poslovnih rezultata.

Zbog visokih zahtjeva kupaca i jake konkurencije, manageri koji žele uspjeti moraju imati najrazličitije prednosti od kojih su među najpoželjnijima visoka razina multidisciplinarnih znanja i vještina. Problem je što manageri imaju rijetko priliku učiti na konkretnim primjerima iz prakse koje konkretno mogu primijeniti u svom okruženju i odmah osjetiti vidljive rezultate.

Kome je seminar namijenjen:
Svim managerima koji žele u kratkom roku dobiti pregled mnoštva jednostavnih postupaka koje svakodnevno mogu koristiti pri donošenju odluka. Metodologija je vrlo jednostavna i prilagođena ljudima koji nisu računovodstveni stručnjaci niti financijski analitičari, ali svakodnevno upravljaju poslovnim procesima koji donose konkretne računovodstvene rezultate.

Svrha seminara:

 • Razjasniti osnovne ekonomske pojmove i termine koji se često miješaju ili pogrešno interpretiraju.
 • Naučiti jednostavne financijske, statističke i matematičke metode koje se uspješno koriste u poslovnom odlučivanju.
 • Razbiti predrasude o računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja sa svrhom podnošenja godišnjih izvješća eksternim korisnicima (državi, vlasniku).
 • Razumjeti jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva i koristiti ga na konkretnim problemima.
 • Steći sigurnost i spretnost pri komuniciranju s partnerima ili klijentima kao i računovodstvenim i financijskim stručnjacima.

Sadržaj seminara:

1. DIO
– često korišteni osnovni matematički termini u poslovnoj praksi (indeksi, koeficijenti, postoci)
– temeljna znanja o troškovima
– upravljanje troškovima (vrste, ABC analiza troškova, FT vs VT, poslovna poluga, točka pokrića, analiza promjene cijena, određivanje cijena s obzirom na količinu, simulacijski model-kako promjene u strukturi troškova utječu na rezultat)

2. DIO
- Temeljni financijski izvještaji (bilanca stanja-struktura i odnosi, optimalna bilančna struktura, znaci poremećaja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku-kako čitati i razumjeti financijske izvještaje)
- ekonomski pokazatelji (kako u mnoštvu ekonomskih pokazatelja odabrati one koji najviše govore o stanju i kretanju poslovanja, pokazatelji koji prvi ukazuju na nadolazeću poslovnu krizu)
- financijska poluga
- Du Pont system / simulacija na modelu «what if»

3. DIO
- BON 1 i 2 (nakon savladanog 2. dijela na originalnim obrascima BON 1 testiranje znanja)
- Analiza potraživanja od kupaca (rangiranje kupaca ABC analiza kupaca, određivanje kreditnog limita za različite kupce)
- Analiza prodaje (analiza po grupama artikala, odluke o smanjenju asortimana)
- Izračunavanje realnih vrijednosti (realni rast prodaje, realni rast troškova)

Ovaj seminar kreiran je da iz jednog kuta rasvijetli neke od najvažnijih dilema i nedoumica svakog onog tko upravlja bilo kojim procesom u poduzeću. Stvoren je za neračunovođe, ali omogućuje razumijevanje najvažnijih informacija koje je svako računovodstvo u stanju dati.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne