MOC - 2275: Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Lokacije
NetAkademija
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj objekt 71
10000 Zagreb
Tel: 099/2198-911
Vrbik 8a/I
10000 Zagreb
Tel: 099/2198-911
Konavoska 2
10000 Zagreb
Tel: 099/2198-911
Ovaj trodnevni seminar priprema polaznike kako bi efektivno održavali serverske resurse, nadgledali performanse servera i zaštitili podatke na računalima koja rade na jednom od MS Windows 2003 Server operativnih sustava.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:

- pripremiti se za administriranje serverskih resursa
- konfigurirati server da nadgleda sistemske performanse
- nadgledati sistemske performanse
- upravljati driverima, konfigurirati potpisivanje drivera i vraćanje starih drivera
- upravljati čvrstim diskovima
- upravljati pohranom podataka
- vraćati podatke koji su na neki način uništeni (disaster recovery)
- održavati softver koristeći Microsoft Software Updates servise

Sadržaj seminara:

Module 1: Preparing to Administer a Server
Module 2: Preparing to Monitor Server Performance
Module 3: Monitoring Server Performance
Module 4: Maintaining Device Drivers
Module 5: Managing Disks
Module 6: Managing Data Storage
Module 7: Managing Disaster Recovery
Module 8: Maintaining Software by Using Software Update Services

Predznanje:

Polaznici moraju položiti seminar 2274: Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment, ili imati ekvivalentno znanje i vještine

Priprema za ispit:

70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne