ECDL Start

Lokacije
CASE d.o.o.
Šetalište XIII divizije 28
51000 Rijeka
Tel: 51/217-875
Fax: 051/218-043
ECDL Start program namjenjen je korisnicima koji nemaju potrebu za svih sedam modula pa mogu izabrati bilo koja četiri.

Preporuka je da to budu:

  • M2 Korištenje računala
  • M3 Obrada teksta
  • M4 Tablični kalkulator
  • M7 Informacije i komunikacija

Korištenje računala i upravljanje datotekama
Kandidat mora pokazati znanje i sposobnost pri korištenju svakodnevnih funkcija osobnog računala i operativnog sustava. On mora znati podešavati osnovne postavke, koristiti ugrađenu pomoć u programima i kako se ophoditi sa programima koji su prestali funkcionirati. Pristupnik mora efikasno manipulirati s ikonama i prozorima unutar radnog okruženja. Kandidat mora znati upravljati datotekama, mapama, kako ih kopirati, premještati, brisati, kako ih komprimirati i dekomprimirati. Važno je i poznavanje računalnih virusa i poznavanje korištenja anti-virusnih programa. Na ovoj razini kandidat mora pokazati sposobnost korištenja jednostavnih alata za uređivanje i ispis u okvirima operativnog sustava.

Obrada teksta
Kandidat mora pokazati sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta, mora znati ispuniti svakidašnje zadatke vezane za oblikovanje, formatiranje i zaključivanje tekstualnih dokumenata do razine da se oni odmah mogu koristiti u poslovanju. Mora poznavati kopiranje i premještanje teksta unutar jednog ili između više dokumenata. Potrebno je pokazati sposobnost pri korištenju nekih mogućnosti u obradi teksta poput kreiranja tablica, ubacivanja slika i fotografija na dokument, te funkcije Mail Merge.

Tablične kalkulacije
Od kandidata se traži razumijevanje koncepta proračunske tablice i njezine primjene u računalnoj aplikaciji. Kandidat mora razumjeti i biti u mogućnosti izvršiti zadatke vezane uz razvoj, formatiranje, izmjenu i korištenje ograničenih tablica za računanje koje su odmah upotrebljive. Pristupnik mora znati generirati i primjenjivati standardne matematički i logičke formule koristeći za to predviđene funkcije. Također mora pokazati znanje iz oblikovanja i formatiranja raznih vrsta grafikona.

Rad u mreži i Internet
Ovaj modul podijeljen je u dvije cjeline.
Prva cjelina, informacije, traži od kandidata poznavanje osnovnih koncepata i termina povezanih s Internetom, snalaženje u nekim sigurnosnim pitanjima. Kandidat također mora znati pretraživati Internet koristeći se pri tome odgovarajućim aplikacijama i dostupnim tražilicama. Potrebno je znati obilježiti te ispisati Internet stranicu i rezultat pretraživanja. Kandidat se mora dobro snalaziti s formularima na Internetu.
Druga cjelina, komunikacije, od kandidata traži poznavanje osnova elektroničke pošte (e-mail), korištenje aplikacija za slanje i primanje pošte, te dodavanje datoteka poruci. Traži se i znanje organizacije i manipulacije mapama unutar aplikacije za elektroničku poštu.

ECDL start diploma
Nakon položenih 4 ECDL ispita kandidat stječe pravo za izdavanje ECDL start diplome.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne