ECDL Osnovni

Lokacije
CASE d.o.o.
Šetalište XIII divizije 28
51000 Rijeka
Tel: 51/217-875
Fax: 051/218-043
ECDL diploma je međunarodno priznata norma informatičke pismenosti koja jamči poznavanje rada na računalu i potrebne korisničke vještine.

Sadržaj obuhvaća edukaciju za svih sedam ECDL modula:

Modul 1 - Osnovni koncepti informacijske tehnologije
Modul 2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama
Modul 3 - Obrada teksta
Modul 4 - Tablične kalkulacije
Modul 5 - Baze podataka
Modul 6 - Prezentacije
Modul 7 - Informacije i komunikacija

Osnovni koncepti informacijske tehnologije
Od kandidata se zahtijeva općenito razumijevanje glavnih koncepata, poznavanje strukture osobnog računala iz perspektive softvera i hardvera, te predodžba o informatičkim tehnologijama poput pohrane podataka i memorije. Potrebno je poznavanje informatičkih mreža, kako se one primjenjuju i kako funkcionira softver na osobnom računalu. Kandidat u obzir mora uzeti pitanja zdravlja i sigurnosti, kao i čimbenike koji utječu na okoliš, a tiču se upotrebe računala. Kandidat mora razlučivati pitanja sigurnosti podataka, legalnosti, te sličnih pojmova vezanih za korištenje računala.

Korištenje računala i upravljanje datotekama
Kandidat mora pokazati znanje i sposobnost pri korištenju svakodnevnih funkcija osobnog računala i operativnog sustava. On mora znati podešavati osnovne postavke, koristiti ugrađenu pomoć u programima i kako se ophoditi sa programima koji su prestali funkcionirati. Pristupnik mora efikasno manipulirati s ikonama i prozorima unutar radnog okruženja. Kandidat mora znati upravljati datotekama, mapama, kako ih kopirati, premještati, brisati, kako ih komprimirati i dekomprimirati. Važno je i poznavanje računalnih virusa i poznavanje korištenja anti-virusnih programa. Na ovoj razini kandidat mora pokazati sposobnost korištenja jednostavnih alata za uređivanje i ispis u okvirima operativnog sustava.

Obrada teksta
Kandidat mora pokazati sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta, mora znati ispuniti svakidašnje zadatke vezane za oblikovanje, formatiranje i zaključivanje tekstualnih dokumenata do razine da se oni odmah mogu koristiti u poslovanju. Mora poznavati kopiranje i premještanje teksta unutar jednog ili između više dokumenata. Potrebno je pokazati sposobnost pri korištenju nekih mogućnosti u obradi teksta poput kreiranja tablica, ubacivanja slika i fotografija na dokument, te funkcije Mail Merge.

Tablične kalkulacije
Od kandidata se traži razumijevanje koncepta proračunske tablice i njezine primjene u računalnoj aplikaciji. Kandidat mora razumjeti i biti u mogućnosti izvršiti zadatke vezane uz razvoj, formatiranje, izmjenu i korištenje ograničenih tablica za računanje koje su odmah upotrebljive. Pristupnik mora znati generirati i primjenjivati standardne matematički i logičke formule koristeći za to predviđene funkcije. Također mora pokazati znanje iz oblikovanja i formatiranja raznih vrsta grafikona.

Baze podataka
Od kandidata se traži razumijevanje glavnih koncepata baza podataka i sposobnost korištenja baze podataka pomoću računala. Pristupnik mora biti u mogućnosti kreirati i modificirati tablice, upite, formulare izvještaje, te pripremiti izlazne rezultate za korištenje. Potrebno je znati povezivati tablice te vršiti dohvat i manipulaciju s informacijama iz baze podataka koristeći upite i alate za sortiranje koji se koriste u aplikaciji.

Prezentacije
Kandidat mora pokazati sposobnost korištenja alata za prezentacije pomoću računala. Zadaci koji se trebaju znati ispuniti su kreiranje, formatiranje, modificiranje i priprema prezentacije uz korištenje različitih okvira za prikaz na monitoru, projektoru ili za ispis na printer. Kandidat mora znati duplicirati i pomicati tekst, slike ili grafikone unutar jedne ili između više prezentacija, Također, mora pokazati mogućnost rada s osnovnim operacijama nad slikama, grafikonima i nacrtanim objektima te koristiti različite efekte za izmjenjivanje prikaza.

Rad u mreži i Internet
Ovaj modul podijeljen je u dvije cjeline.
Prva cjelina, informacije, traži od kandidata poznavanje osnovnih koncepata i termina povezanih s Internetom, snalaženje u nekim sigurnosnim pitanjima. Kandidat također mora znati pretraživati Internet koristeći se pri tome odgovarajućim aplikacijama i dostupnim tražilicama. Potrebno je znati obilježiti te ispisati Internet stranicu i rezultat pretraživanja. Kandidat se mora dobro snalaziti s formularima na Internetu.
Druga cjelina, komunikacije, od kandidata traži poznavanje osnova elektroničke pošte (e-mail), korištenje aplikacija za slanje i primanje pošte, te dodavanje datoteka poruci. Traži se i znanje organizacije i manipulacije mapama unutar aplikacije za elektroničku poštu.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne