Asistentice

Lokacije
Mercuri International d.o.o.
Nova cesta 64
10000 Zagreb
Tel: 01/6611-198
Fax: 01/6611-199
Radionica je namijenjena svim asistenticama/asistentima, tajnicama te svim djelatnicima koji u svom radu daju potporu timu ili manageru.

CILJEVI

U svakom je kontaktu s klijentom jako malo mjesta za pogrešku. Svaka riječ ili gesta kreiraju sliku o kompaniji u očima naših klijenata. Ovaj seminar namijenjen je stvaranju pozitivnog imagea razvijajući kod polaznika vještine slušanja, moć pozitivnog mišljenja te komuniciranja na verbalnoj i neverbalnoj razini.

GLAVNE TEME RADIONICE

1. dio
Uvod i ciljevi programa

 • predstavljanje polaznika
 • ciljevi programa i metode rada

Uloga asistentice/asistenta

 • glavni zadaci asistentice / asistenta
 • faktori uspješnosti

Suradnja u timu

 • važnost timske suradnje
 • efikasan tim
 • potpora managementu

Djelotvorna komunikacija

 • osnovni alati komunikacije
 • davanje i primanje feedback-a

Vladanje konfliktnim situacijama

 • asertivnost
 • trening situacije

Sustav rada i planiranje rada

 • analiza osobne efikasnosti
 • metode i alati za povećanje efikasnosti

Individualni akcijski plan

 • priprema osobnog plana do 2. dijela

2. dio
Uvod i ciljevi programa

 • zadatak iz 1.dijela
 • cilj programa i metode rada

Telefonska komunikacija

 • uporaba glasa
 • prihvat poziva

Pismena komunikacija

 • principi korespodencije
 • zapisnici sa sastanaka

Interno pregovaranje - osnove

 • što su to pregovori
 • kako postići finalni dogovor

Vladanje konfliktima i problemima u timu

 • transakcijska analiza
 • kako vladati problemima
 • analiza osobne situacije

Individualni akcijski plan

 • priprema daljnje implementacije stečenih znanja i vještina

Koristi – nakon radionice bit ćete u mogućnosti:

 • profesionalno djelovati kako unutar poduzeća tako i prema poslovnom okruženju, što u znatnoj mjeri utiče na zadovoljstvo djelatnika i poslovnih partnera
 • odrediti i vladati ključnim postupcima koji su djelokrug rada djelatnika u potpori te definirati komunikacijska pravila i pravila djelovanja unutar tima
 • dobiti pregled postupaka s kojima ćete moći proaktivno djelovati
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne