Telefonska prodaja

Lokacije
Mercuri International d.o.o.
Nova cesta 64
10000 Zagreb
Tel: 01/6611-198
Fax: 01/6611-199
Danas se znatan broj kontakata s kupcima ostvaruje telefonskim putem i to pozivima upućenima prema kupcima u obliku telefonske prodaje ili pozivima prema odjelu prodaje odnosno call centru. Takva vrsta kontakata s kupcima može biti osobit izazov zaposlenicima, jer s kupcem ne postoji fizički kontakt.

Radionice Mercuri Internationala omogućuju polaznicima razvijanje potrebnih kompetencija za uspješno rješavanje takvih izazova čime unose više zadovoljstva i uspješnosti u svakodnevni posao.

Radionica je namijenjena svim prodavačima, komercijalistima, account managerima, djelatnicima call centara, odnosno svim onim djelatnicima koji u svom djelokrugu rada imaju potrebu stvaranja prodajnih kontakata putem telefona.

CILJEVI

U svakom je kontaktu s klijentom jako malo mjesta za pogrešku. Svaka riječ ili gesta kreiraju sliku o poduzeću u očima naših klijenata. Ova radionica je namijenjena stvaranju pozitivnog "imagea" razvijajući kod polaznika vještine slušanja, moć pozitivnog mišljenja, te komuniciranja na verbalnoj i neverbalnoj razini.

GLAVNE TEME RADIONICE

Uvod i ciljevi programa

 • kratko predstavljanje polaznika
 • osnovne informacije o ciljevima programa i metodama rada

Upotreba telefona u prodajnoj organizaciji

 • različiti načini uporabe telefona u prodaji
 • prednosti i nedostaci telefonske prodaje
 • čimbenici uspjeha u telefonskoj prodaji

Djelotvorna komunikacija putem telefona

 • uporaba glasa
 • pozitivno mišljenje i izražavanje
 • tehnika pitanja i aktivno slušanje
 • analiza osobne telefonske situacije

Aktivna prodaja putem telefona

 • korištenje ulaznih poziva za aktivnu prodaju
 • pro-aktivan pristup prodaji putem telefona
 • sustavan rad i planiranje u telesalesu
 • vladanje "teškim" situacijama

Individualni akcijski plan

Koristi – nakon radionice bit ćete u mogućnosti:

 • sagledati svoje dobre i manje dobre osobine u (telefonskoj) komunikaciji
 • ovladati specifičnim vještinama usmjeravanja sugovornika
 • koristiti vještine za učinkovito planiranje i obavljanje telefonske komunikacije
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne