Prodajna Akademija

Lokacije
Mercuri International d.o.o.
Nova cesta 64
10000 Zagreb
Tel: 01/6611-198
Fax: 01/6611-199
Prodajna Akademija je cjelovit program o zadacima prodavača pri izvođenju svakodnevnih prodajnih aktivnosti. Temeljna zamisao programa je polaznicima prenijeti potrebna znanja i vještine za neposredan i posredan rad u prodaji te osigurati da se stečena znanja i vještine koriste u svakodnevnom radu.

Način rada u okviru programa osigurava da polaznici kroz koncept Kombiniranog učenja na optimalan način preuzmu sadržaj programa. Koncept Kombiniranog učenja obuhvaća 4 dvodnevne radionice, module e-učenja prije i nakon svake radionice te niz članaka i knjiga koji se koriste kao potpora programu.

Program Prodajna Akademija namijenjena je svim zaposlenima koji u neposrednom kontaktu s kupcima prodaju proizvode ili usluge. Prije svega to su: prodavači, prodajni predstavnici/ zastupnici, komercijalisti, referenti prodaje, prodajni inženjeri, voditelji proizvodnih programa i sl. U programu također mogu sudjelovati svi zaposleni koji se žele bolje upoznati sa prodajnim vještinama.

Metode rada

Program je sastavljen od 4 dvodnevne radionice koje predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, rješavanja zadanih situacija te vježbanje i igranje uloga.
U program, koji je oblikovan kroz koncept Kombiniranog učenja, uključeni su i moduli e-učenja te članci i knjige koje su polaznici obvezni proučiti. Moduli e-učenja su Internet bazirani programi koje polaznici individualno proučavaju te ispunjavaju testove i zadatke za provjeru stečenih znanja. Moduli e-učenja se koriste prije i nakon svake od radionica.
Prije prvog dijela Akademije putem web upitnika, vrši se analiza kompetencija svakog polaznika

Pregled radionica u okviru programa Prodajna Akademija:

 • Prodajna akademija 1. dio: Osnove prodajnih vještina 1/2 – 2 dana
 • Prodajna akademija 2. dio: Osnove prodajnih vještina 2/2 – 2 dana
 • Prodajna akademija 3. dio: Vladanje prigovorima u prodaji – 2 dana
 • Prodajna akademija 4. dio: Planiranje i segmentacija tržišta – 2 dana

Nakon radionice biti ćete u mogućnosti:

 • dobiti cjelovit pregled znanja, vještina i načina profesionalnog rada u prodaji, te razviti odnosno prilagoditi vlastiti način prodajnog rada konkretnim prodajnim situacijama;
 • izraditi koristan, vašoj situaciji prilagođen priručnih za rad u prodaji;
 • nakon programa Prodajna Akademija nastaviti vlastiti razvoj u okviru naprednih prodajnih programa
 • svaki polaznik koji ispuni obveze pohađanja radionica, postavljenih zadataka i modula e-učenja ostvaruje pravo na diplomu Prodajne Akademije Mercuri Internationala.
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne