ECDL Napredni

Lokacije
Centar tehničke kulture Rijeka
Školjić 5d i 6
51000 Rijeka
Tel: 051/327-185, 051/327-187
Fax: 051/338-531
ECDL Napredni moduli daju kandidatima priliku da postanu eksperti u korištenju aplikacija, stječući znanja iznad uobičajenog korištenja uredskih aplikacija.

Sadržaj obuhvaća edukaciju za sva četiri napredna ECDL modula:

  • Modul AM3 - Obrada teksta
  • Modul AM4 - Tablične kalkulacije
  • Modul AM5 - Baze podataka
  • Modul AM6 - Prezentacije

Modul AM3 - Obrada teksta

Ovaj modul zahtijeva od kandidata upotrebu aplikacije za obradu teksta kako bi kreirao dokumente sa nekim naprednim mogućnostima.
Kandidat bi trebao moći učinkovito raditi na razini većoj od osnovne i kreirati dokumente sa naprednim mogućnostima obrade teksta, ilustrirajući upotrebu naprednih tipografskih opcija, mogućnosti oblikovanja i strukture, uključujući tablice, obrasce i grafiku.
Kandidat treba znati upotrijebiti alate poput makronaredbi i izvesti naprednije operacije skupnog pisma unutar aplikacije za obradu teksta.

Modul AM4 - Tablične kalkulacije

Od kandidata se zahtjeva upotreba aplikacije za tablične kalkulacije kako bi kreirao dokumente sa nekim naprednim mogućnostima.Kandidat bi trebao moći učinkovito raditi na razini većoj od osnovne, trebao bi znati urediti i doraditi numeričke, tekstualne i grafičke podatke, te razvrstati, povezati i izvući potrebne podatke.
Kandidat treba znati izvesti napredne mogućnosti uređivanja i prezentacije podataka u grafikonima.
Treba znati upotrijebiti funkcije povezanih sa logičkim, statističkim i matematičkim operacijama.
Kandidat treba znati upotrijebiti dostupne alate za reviziju i nadzor nad formulama, te snimiti i pokrenuti jednostavne makronaredbe.

Modul AM5 - Baze podataka

Od kandidata se zahtjeva učinkovit rad na razini većoj od osnovne i sposobnost ostvarivanja većeg dijela potencijala aplikacije za rad sa bazama podataka.
Kandidat bi trebao znati upotrijebiti bazu podataka za organizaciju, izvlačenje, pregled i izvještavanje o podacima koristeći neke napredne vještine upravljanja podacima.
Kandidat treba razumjeti raznolikost načina na koje podaci mogu biti organizirani i povezani. Osim toga, kandidat bi trebao znati snimiti i pokrenuti jednostavne makronaredbe, te uvesti i izvesti podatke i povezati ih sa drugim dokumentima.

Modul AM6 - Prezentacije

Od kandidata se zahtijeva razumijevanje nekih glavnih područja pripreme i planiranja prezentacija.
Kandidat bi trebao moći učinkovito raditi na razini većoj od osnovne i koristiti aplikaciju za prezentacije kako bi kreirao prezentacije naprednih mogućnosti.
Kandidat bi trebao znati iskoristiti velik dio potencijala prezentacijskih alata i proizvesti prezentacije koristeći napredne mogućnosti oblikovanja i strukturiranja, te multimedijske efekte.
Kandidat treba znati kreirati napredne grafikone i doraditi prezentacije korištenjem alata za crtanje i kontrolu slike kako bi dotjerao crteže i slike.
Kandidat također treba znati kreirati i upotrijebiti makronaredbe unutar aplikacije za pripremu prezentacija.

Put do ECDL Expert diplome

Za stjecanje ECDL Expert diplome potrebno je položiti 4 napredna ECDL modula, odnosno ispita. Svaki ECDL Advance modul osmišljen je kao samostalni certifikat u svom području, a kandidati koji uspješno polože napredne testove dobit će "NAPREDNI certifikat" za to područje.

Preduvjet za polaganje bilo kojeg naprednog ECDL ispita je posjedovanje osnovne ECDL diplome.

Za svaki napredni ECDL ispit potrebno je prethodno kupiti ECDL indeks. Nakon svakog položenog naprednog ispita dobiva se ECDL Napredna diploma.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne