Sigurnost djece na računalu

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Seminarom "Sigurnost djece na računalu" želimo da roditelji dobiju potrebna tehnička znanja, ali još više da nauče kako ista prenijeti djeci i kako uspješno komunicirati sa djetetom o Internetskim opasnostima.

Kako zaštititi djecu od neželjenih sadržaja na Internetu?

To se pitanje često postavlja, a rijetki nude prave odgovore. EdukaCentar Vam nudi rješenje u vidu edukacije za roditelje.
Internet djeci nudi bezbroj novih načina za proširivanje znanja, igranje, gledanje filmova i istraživanje. Uz ove prednosti dolaze i izazovi. Postoje koraci koje možete poduzeti kako biste zaštitili djecu dok su na Internetu i naučili ih kako koristiti Web na siguran način.

Cilj
Cilj seminara je osposobiti roditelje za prepoznavanje i otklanjanje najčešćih prijetnji kao što su online predatori, kršenje privatnosti, cyber bullying, pornografski sadržaji, dezinformacijski sadržaji, krađa identiteta i zlouporaba pretraživanjem internetskog sadržaja. Roditelji će biti educirani da odaberu pravo rješenje za suzbijanje opasnosti te će biti osposobljeni kako podesiti vlastito računalo kako bi spriječili prodor neželjenog sadržaja.

Nastavne cjeline

  • Osnove korištenja računala
  • Internet i mrežne komunikacije
  • Provjera i kontrola djece na računalu
  • Povisivanje razine sigurnosti na obiteljskom računalu (konfiguriranje softvera koji će zaštiti djecu od neprimjerenog sadržaja).
Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne