MS Excel - poslovno odlučivanje

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Odlučivanje je važan i možda najteži dio posla svakog menadžera. U današnjem poslovnom okruženju menadžeri su prisiljeni donositi odluke u izuzetno zahtjevnim uvjetima (kompleksnost poslovnih problema, borba s konkurencijom i globalnom krizom, manjak vremena...) Stoga u modernom poslovanju, posebno elektroničkom poslovanju, kvantitativne metode za potporu odlučivanju postaju sve važnije, a tablični kalkulatori, poput Excela, su najbolji alat za njihovu primjenu.

Cilj
Ovaj seminar ima za cilj upoznati polaznike s primjenom kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju. Naglasak je na prepoznavanju poslovnih problema, odabiru adekvatne metode, modeliranju problema te interpretaciji rezultata. Detaljno će biti obrađene temeljne metode poslovnog odlučivanja, a biti će demonstrirane i neke od naprednih metoda. Svaka metoda se objašnjava na primjerima, a obradit će se i nekoliko kompleksnijih studija slučajeva koji zahtijevaju primjenu kombinacije metoda.

Sadržaj

 • Uvod u poslovno odlučivanje i upravljanje podacima - uvoz podataka, organizacija u liste, analiza pomoću pivot tablice...
 • Optimizacija u poslovanju - linearno programiranje
 • Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti - simulacije
 • Statističke metode - od deskriptivne statistike do regresijske analize i prognoziranja
 • Studije slučaja - demonstracija naprednih metoda odlučivanja.

Predznanje

 • Osnove rada u MS Excelu ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Priručnik za polaznike: "Poslovno odlučivanje u Excelu", autor: grupa autora

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne