Pripreme za razredbeni ispit za upis na ekonomski fakultet

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Instruktivni seminari za polaganje razredbenog ispita za upis na ekonomski fakultet po programu i metodologiji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Privatna srednja ekonomska škola Katarina Zrinski iz Zagreba, u suradnji s Akademijom Petar Zrinski, i ove godine organizira instruktivne seminare za polaganje razredbenog ispita za ekonomski fakultet.

Kako biste upisali jedan od studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, potrebno je ostvariti određen broj bodova. Bodove stječete provjerom znanja na razredbenom ispitu, vrednovanjem uspjeha iz srednje škole te posebnih aktivnosti tijekom srednjoškolskog obrazovanja.
undefined

Na razredbenom ispitu moguće je postići najviše 600 bodova.
Prema postignutom uspjehu u srednjoj školi ostvarujete najviše 540 bodova.
Za posebne aktivnosti i uspjehe tijekom srednje škole dobivate najviše 60 bodova.

Ukupan zbroj bodova koje možete postići iznosi 1.200 bodova.

Na razredbenom ispitu postižete većinu bodova, stoga ako i niste najzadovoljniji svojim uspjehom iz srednje škole, još uvijek imate vremena kvalitetno se pripremiti za razredbeni ispit.

Termini održavanja seminara:
SUBOTAMA 21.02. - 30.05.2009. 09:00 - 14:00 sati
LJETNI seminar 15.06. - 08.07.2009. 08:00 - 13:00 sati ili 14:00 - 19:00 sati

Nastava se održava iz predmeta koji se polažu na razredbenom ispitu:

  • Hrvatski jezik i književnost
  • Matematika te
  • Opća kultura i informiranost.

Tijekom seminara polaznici imaju mogućnost individualnih konzultacija, obvezno početno testiranje, zatim testiranje po završetku svake nastavne cjeline, kao i završno testiranje. Seminar izvode NASTAVNICI s dugogodišnjim iskustvom u radu na pripremnom seminaru, prema programu i metodologiji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.