Interpersonalna komunikacija

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Osvijestiti vlastite i tuđe komunikacijske obrasce, naučiti i uvježbati efikasnije načine komuniciranja u privatnom i poslovnom okruženju.

Svrha i cilj seminara:

Osvijestiti vlastite i tuđe komunikacijske obrasce, naučiti i uvježbati efikasnije načine komuniciranja u privatnom i poslovnom okruženju.

Obuhvaćene teme:

 • Uvod u radionicu
 • Percepcija i komunikacija
 • Komunikacijski model
 • Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija
 • Neverbalna komunikacija
 • Temeljne komunikacijske vještine
 • Povratna informacija
 • Komunikacijski stilovi i obrasci
 • Konflikti - problemi u komunikaciji
 • Asertivnost
 • Nivoi komunikacije
 • Interpersonalna komunikacija
 • Završetak radionice.
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne