Uvod u komunikacije

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Steknite teorijska i praktična znanja iz komunikologije te se upoznajte sa osnovnim principima i vrstama komunikacija.

Cilj seminara:

 • Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz osnova komunikologije
 • Upoznavanje polaznika s osnovnim principima i vrstama komunikacije
 • Proširiti uvide u efikasnije načine privatnog i poslovnog komuniciranja

Obuhvaćene teme:

Uvod u komunikaciju

 • Povijest proučavanja komunikacije
 • Tijek komunikacije – način prenošenja poruka
 • Vještine komuniciranja
 • Učinkovita komunikacija

Verbalna komunikacija

 • Načini prenošenja poruka
 • Osnovni vidovi komunikacije
 • Racionalno izlaganje, logičko rasuđivanje, upotreba konverzacijskih maksima, izgrađivanje osobnog stila i individualnog pristupa govorenju

Neverbalna komunikacija

 • Važnost neverbalne komunikacije
 • Mimika, gesta, znak
 • Pozitivna neverbalna komunikacija

Poslovni bonton i komunikacija

 • Impuls – izgled, maniri, poštenje, uvažavanje, ličnost, stil i takt
 • Odijevanje
 • Telefoniranje

Učinkovito upravljanje vremenom

 • Organizacija vremena
 • Važnost planiranja
 • Prepoznavanje i određivanje prioriteta
 • Kako maksimalno iskoristiti vrijeme

Učinkovito vođenje sastanaka

 • Čemu služe sastanci
 • Priprema sastanaka
 • Kako funkcioniraju grupe
 • Razgovor, rješavanje problema na sastancima
 • Vrste sastanaka

Kako procijeniti sebe

 • Samoprocjena
 • Priprema izlaganja / govora / nastupa
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne