Javno govorništvo

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Spoznajte važnost primjene retorike u svakodnevnom govoru i savladajte strah javnog nastupa. Naučite kako uskladiti glas sa govorom tijela i mimikom lica.

Svrha i cilj seminara:

Važnost primjene retorike u svakodnevnom govoru, govoriti bez straha od javnog nastupa, održati govor po uzoru na glasovite govornike, prezentirati ideje auditoriju na zanimljiv način, koordinirano koristiti glas sa govorom tijela i mimikom lica, uspješno debatirati (konstruktivno raspravljati), završiti pregovore na zadovoljstvo sebe i sugovornika.

Obuhvaćene teme:

 • uvod u seminar
 • značaj i koristi od retorike
 • definicija javnog govorništva
 • strah od javnog nastupa
 • vrste govora
 • priprema govora
 • logika u govoru i namjerne logičke pogreške
 • slušanje govora (primjeri govora poznatih osoba)
 • prezentacija (način govora)
 • nastup (koordinacija misli, riječi i kretanja) upotreba glasa
 • vizualni kontakt
 • slaganje riječi u rečenici
 • struktura prezentacije,
 • vrijeme prezentacije,
 • što prezentaciju čini dobrom,
 • što prezentaciju čini lošom
 • tehnička podrška
 • handout, literatura i materijali
 • vježba trominutnog govora
 • vježba zdravica, prigodnih govora
 • neverbalna komunikacija, govor tijela
 • vježba neverbalne komunikacije
 • dokazivanje (argumentiranje)
 • pogreške u dokazivanju
 • debata (upute, pravila debate, vježba debate)
 • slušanje debate (primjer političke debate)
 • element poslovnog sastanka
 • odnos s auditorijem (pitanja i odgovori otežana komunikacija)
 • neprijateljski raspoložen auditorij i umijeće samoobrane
 • pregovori (upute za pregovore, pravila pregovori vježba pregovora)
 • Intenzivna vježba
  - trominutnog govora
  - prigodnih govora
  - debate
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne