Vještine vođenja

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Izgradite osobni plan razvoja i steknite potrebne vještine koje se odmah mogu implementirati u svakodnevni život.

Svrha i cilj seminara:

Izgraditi osobni plan razvoja i steći potrebne vještine koje se odmah mogu implementirati u svakodnevni život. Motivirati i podučavati suradnike i poticati ih na osamostaljenje, uspješno rješavati konflikte na poslu i nositi se s ljudima negativnog ponašanja, postavljati realne ciljeve u svrhu postizanja optimalnih rezultata, određivati prioritete, „razlikovati bitno i hitno“, fokusirati se na kontroling, predvidjeti i kontrolirati poslovni rizik, pregovarati na zadovoljstvo sebe i sugovornika.

Obuhvaćene teme:

 • Predstavljanje predavača i upoznavanje s treningom i materijalima za rad
 • Motiviranje suradnika i moral tvrtke
 • Podučavanje suradnika i poticanje na osamostaljenje
 • Vještine utjecanja na druge
 • Konflikti na poslu
 • Kako s ljudima negativnog ponašanja
 • Asertivnost na poslu
 • Kako poboljšati poslovne rezultate
 • Postavljanje ciljeva
 • Postizanje rezultata
 • Određivanje prioriteta
 • Kontroling
 • Poslovni rizik – predviđanje i kontrola
 • Upravljanje vremenom
 • Pisanje izvješća
 • Umijeće pregovaranja
 • Organizacijska kultura i poslovni bonton
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne