Komunikacijske vještine

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Ostavite dojam samouvjereno, privlačnog i kvalitetnog govornika.

Svrha i cilj seminara:

Ostavite pravi dojam uz pomoć pravlino odabranih boja koje će te uskladiti pred drugima te nastupiti samouvjereno. Ostavite dojam samouvjerenog, privlačnog i kvalitetnog govornika.

Obuhvaćene teme:

Uspostavljanje dobrog odnosa sa slušateljima

 • Odrediti karakteristike dobrih govornika
 • Identificirati elemente za stvaranje dobrog imagea
 • Razgovarati o koracima do dobrog odijevanja
 • Objasniti utjecaj boja
 • Naučiti ostaviti pravi dojam i biti privlačan
 • Razgovarati o načinima izgradnje samopouzdanja

Vještine aktivnog slušanja

 • Definirati loše navike slušanja
 • Ukazati na i uvježbati dobre navike slušanja

Verbalna i nevrebalna komunikacija

 • Spoznati važnost i udio neverbalnog komuniciranja

Čimbenici uspješnog govorenja

 • Uvježbati tehnike zanimljivog govorenja: uspoređivanje s poznatim, govor u slikama, korištenje pravih riječi
 • Naučiti komunicirati odgovarajućim stilom da bi se ostvarili zajednički ciljevi
 • Naučiti prepoznati situacije koje traže taktičku komunikaciju

Moć uvjeravanja

 • Identificirati korake u uvjeravanju
 • Odrediti vrste dokaza
 • Razgovarati o strategijama u uvjeravanju
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne