Organizacijske vještine

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Steknite potrebna znanja o tome kako organizirati zadatak, ljude i ostale resurse kako bi se obavio posao i ostvario cilj.

Svrha i cilj seminara:

Steći potrebna znanja o tome kako organizirati zadatak, ljude i ostale resurse kako bi se obavio posao i ostvario cilj.

Obuhvaćene teme:

 • Predstavljanje predavača i upoznavanje s treningom i materijalima za rad
 • Uvod - pojam i zadatak organiziranja
 • Uvodna vježba – prikaz i analiza stvarnih organizacijskih problema polaznika
 • Vježba samoprocjene – stvarna situacija
 • Proces organiziranja, vrste organizacija i organizacijskih struktura – klasični i moderni oblici, trendovi
 • Organizacijski grafikoni (za i protiv)
 • Organizacijska kultura – pojam, značaj i načini stvaranja
 • Primjeri iz prakse
 • Proces organiziranja – koraci, lanac zapovijedi, raspon kontrole i upravljanja, delegiranje, ovlasti i moć
 • Samoorganiziranje – prostorno i vremensko
 • Koordinacija i upravljanje osobljem, projektima i financijskim resursima
 • Vježba i primjeri iz prakse
 • Evaluacija
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne