Upravljanje odnosima s kupcima

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Naučite razumjeti važnost upravljanja odnosa s klijentima kao preduvjeta opstanka poduzeća u tržišnim okolnostima.

Svrha i cilj seminara:

Razumjeti važnost upravljanja odnosa s klijentima kao preduvjeta opstanka poduzeća u tržišnim okolnostima, usavršiti znanja o konceptu vrijednosti kao osnovi tržišnog poslovanja, upoznati se s dimenzijama očekivane vrijednosti za klijente i procesu donošenja odluke o kupnji, unaprijediti znanja o mogućnostima diferencijacije na tržištu, sagledati mjerenje zadovoljstva klijenata kao proces koji se sastoji od određenog broja etapa, uputiti na osnovne mjere i pokazatelje uspješnosti tvrtke te matricu uspjeha kao prikladnog alata za prikaz rezultata praćenja zadovoljstva klijenata, dokazati da usmjerenost na klijente mora postati kultura tvrtke.

Obuhvaćene teme:

 • Predstavljanje predavača i upoznavanje s treningom i materijalima za rad
 • Poslovanje poduzeća u tržišnim okolnostima i čimbenici poslovanja te koncept vrijednosti
 • Jaz i smanjivanje jaza između klijenta i managera
 • Očekivana i spoznajna vrijednost i njezine dimenzije
 • Zadovoljstvo klijenata i povezanost zadovoljstva s konceptom vrijednosti za klijente
 • Usmjerenost na klijente kao kultura tvrtke
 • Evaluacija
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne