Rješavanje problema

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Upoznajte se s osnovnim teorijskim postavkama nastanka i rješavanja problema u poslovnom okruženju.

Svrha i cilj seminara:

Upoznavanje s osnovnim teorijskim postavkama nastanka i rješavanja problema u poslovnom okruženju, usvajanje najpoznatijih tehnika koje se koriste u svrhu rješavanja sukoba i donošenja odluka, stjecanje potrebnih znanja i vještina o tome kako prepoznati i riješiti problem.

Obuhvaćene teme:

 • Predstavljanje predavača i upoznavanje s treningom i materijalima za rad
 • Uvod u pojam
 • Samoprocjena – način odlučivanja
 • Prepoznavanje problema i uzroka nastanka
 • Samostalno i timsko rješavanje problema u poslovnom okruženju
 • Autokratsko i demokratsko odlučivanje
 • Načini i tehnike rješavanja problema i donošenja odluka
 • Podjela problema po mjestu i uzroku nastanka – ljudski resursi,
 • Financije, poslovni partneri, makrookruženje
 • Racionalno i analitičko odlučivanje
 • Swot analiza
 • Ograničena racionalnost
 • Drvo odlučivanja
 • Analiza rizika
 • Cost – benefit analiza
 • Vježba – primjena određene tehnike na problem iz prakse
 • Tehnike kreativnog odlučivanja i rješavanja problema
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne