Analitičko mišljenje kroz analizu poslovanja

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Naučite definirati razne ekonomske politike, nabavu, investicije, politiku zapošljavanja, plaće, proizvode, asortiman, disribuciju, komuniciranje…

Svrha i cilj seminara:

Definirati razne ekonomske politike, nabavu, investicije, politiku zapošljavanja, plaće, proizvode, asortiman, distribuciju, komuniciranje…

Provoditi analize za tekuće poslovanje / knjigovodstvo, analiza stanja na računu tvrtke, analiza kapitala i dr.; kao godišnji obračun kroz zakonom propisane izvještaje; pomoću brojčanih pokazatelja koji služe za usporedbu vremenskog, realnog i željenog stanja;

Obuhvaćene teme:

Osnovna je zadaća poslovne ili ekonomske analize utvrđivanje međuzavisnosti koje postoje među ekonomskim pojavama i procesima radi njihova objašnjavanja i predviđanja. Za svaku pojavu koja se dogodila, ekonomska analiza pomoću skupa načela koja ona daje i njezine specifične logike, treba dati odgovore na pitanja: Što se dogodilo, odnosno koja se ekonomska varijabla promijenila?; Kad se promjena dogodila?; Zašto je do promjene došlo?; Kakve će biti posljedice te promjene na ostale ekonomske varijable?; Kakva je vjerojatnost ponavljanja događaja?; Što učiniti da se događaj ponovi ( ako je poželjan) ili ne ponovi ( ako je nepoželjan)?; Kako usmjeriti razvoj pojave u optimalnom pravcu?

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne