Upravljanje osobnim i obiteljskim financijama

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Naučite kako planirati s osobnim financijama, te kako donositi odluke o kupovini.

Svrha i cilj seminara:

Planiranje osobnih financija, pravilno donošenje odluke o kupovini, osobna zaštita i zaštita imovine od rizika, investiranje viška dohotka, planiranje financija za „treću životnu dob“.

Obuhvaćene teme:

 • Predstavljanje predavača i upoznavanje s treningom i materijalima za rad
 • Uvod u planiranje osobnih financija
 • Planiranje karijere kao preduvjet za upravljanje osobnim financijama
 • Važnost financijskih bilješki i izrade kućnog budžeta
 • Bankovne i druge financijske usluge
 • Uvjete i način korištenja potrošačkog kredita
 • Planiranje porezne strategije (politike)
 • Pravilno odlučivati o dnevnoj kupovini
 • Različite načine financiranja prijevoznog sredstva
 • Prednosti i nedostatke stanovanja u vlastitoj kući (stanu) i unajmljenoj kući (stanu)
 • Načela i značaj osiguravajućih društava
 • Vrste osiguranja
 • Osnove investiranja u dionice, obveznice, investicijske fondove, nekretnine i ostale vrijednosne oportunitete
 • Značaj vremenske vrijednosti novca
 • Važnost planiranja financija za mirovinu
 • Modele podjele imovine oporukama i zakladama
 • Evaluacija
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne